Domnul ambasador Xu Feihong a publicat articolul „O centură si un drum" în ziarul român „Nine o'clock"

2015/04/17

În data de 2 aprilie 2015, domnul ambasador Xu Feihong a publicat în ziarul român „Nine o`clock" articolul intitulat „O centură si un drum- o viziune minunată pentru promovarea pozitivă a actiunilor", prin care a prezentat obiectivele initiativei „O centură si un drum", cadrul, continutul si metodele de cooperare. Redăm în rândurile următoare textul integral al acestui articol:

De mii de ani, Drumul Mătăsii, ca rută ce uneste schimburile comerciale si culturale dintre civilizatiile principale ale Asiei, Europei si Africii, a contribuit foarte mult la progresul civilizatiei umane si prosperitatea si dezvoltarea tărilor situate de-a lungul Drumului Mătăsii. În secolul 21, fiind pusi în fata unei relansări greoaie a economiei mondiale, si a unor situatii internationale si regionale complexe, este mult mai important pentru noi să ducem mai departe spiritul Drumului Mătăsii. În anul 2013, presedintele R.P. Chineze, domnul Xi Jinping, a adus în discutie initiativa importantă de a construi în cooperare Centura Economică a Drumului Mătăsii si Drumul Maritim al Mătăsii din Secolul XXI (denumite în continuare „O centură si un drum"), fiind susţinută cu plăcere de tările si popoarele aflate de-a lungul Centurii si Drumului. În ultimele zile, guvernul chinez a elaborat si a publicat „Viziunile si actiunile de promovare si construire a Centurii Economice a Drumului Mătăsii şi Drumului Maritim al Mătăsii din Secolul XXI" pentru a promova punerea în aplicare a initiativei „O centură şi un drum", spre a insufla vechiului Drum al Mătăsii vigoare si vitalitate, a întări şi mai mult, printr-o nouă formă, legăturile dintre tările din Asia, Europa si Africa, si a oferi cooperării reciproc avantajoase sansa de a atinge un nivel istoric nou.

Obiective şi mai clare pentru realizarea initiativei „O centură şi un drum". Promovarea initiativei de a construi în cooperare Centura si Drumul este nu numai nevoia Chinei de a se extinde si a aprofunda deschiderea, cât si nevoia de dezvoltare a tărilor aflate de-a lungul Centurii si Drumului, si va corespunde cu tendinta de cooperare la nivel global. „O centură şi un drum" se angajează să protejeze sistemul global de comert liber si economia mondială deschisă, să dezvolte cooperarea regională, aducând-o la o scară mai largă, la un nivel mai înalt si mai profund, să promoveze legătura dintre Asia, Europa si Africa si dintre apele adiacente, realizând, astfel, în aceste tări o dezvoltare diversificată, independentă, echilibrată si durabilă, ce va ajuta la alinierea si coordonarea strategiilor de dezvoltare ale tărilor situate de-a lungul Drumului Mătăsii, permitând popoarelor din aceste tări să se înteleagă reciproc, să aibă încredere, să se respecte reciproc si să trăiască în armonie, pace si prosperitate.

Cadru mai clar al initiativei „O centură si un drum". Drumul Mătăsii si Centura Economică pun accentul pe traversarea regiunii dintre China şi Europa (Marea Baltică), trecând prin Asia Centrală, Rusia; pe legătura dintre China si Golful Persic si Marea Mediterană, trecând prin Asia Centrală si Asia de Vest; pe legătura dintre China si Asia de Sud – Est, Asia de Sud si Oceanul Indian. Traseul Drumului Maritim al Mătăsii din Secolul XXI începe de la porturile de pe coasta Chinei până în Europa, trecând prin Marea Chinei de Sud si Oceanul Indian; de la porturile de pe coasta Chinei până la Pacificul de Sud prin Marea Chinei de Sud. Potrivit directiei initiativei „O centură si un drum", aceasta se va concentra pe construirea în cooperare a unui nou pod terestru între Asia si Europa si alte coridoare internationale de cooperare economică, folosindu-se de rutele internationale de transport, de sprijinul oraselor principale situate de-a lungul Centurii si Drumului si utilizând ca paltforme de cooperare parcurile industriale cu economii importante. Pe apă, initiativa se va concentra pe construirea în comun a unor rute de transport sigure si eficiente care vor lega principalele porturi situate de-a lungul Drumului si Centurii.

Continut îmbogătit al initiativei „O centură şi un drum". Realizarea următoarelor 5 obiective capătă o importanţă deosebită pentru a construi „O centură şi un drum": politicile coordonate, proiectele conectate, comertul neîngrădit, integrarea financiară, comunicarea sufletească dintre popoare. O garantie importantă în vederea construirii initiativei „O centură şi un drum" o reprezintă dezvoltarea coordonării politice,care presupune cooperarea interguvernamentală, pentru a îmbina interesele părţilor interesate si a ajunge la un consens nou de cooperare. Interconectarea reprezintă un domeniu prioritar, trebuie să ne concentrăm pe arterele cheie din transporturi, energie si telecomunicatii, pe punctele cheie si proiectele importante, formând treptat o retea de infrastructură care să unească toate regiunile din Asia şi cea dintre Asia, Europa si Africa. Investitiile si cooperarea comercială reprezintă aspecte de mare importanţă. Trebuie să depunem mari eforturi pentru a studia şi rezolva problema privind facilitarea investiţiilor şi a schimburilor comerciale, pentru a elimina barierele din sfera investitiilor si comertului, astfel încât să stimulăm eliberarea potentialul de cooperare extinsă. Integrarea financiară reprezintă un sprijin important. Trebuie să extindem sfera si dimensiunea schimbului valutar bilateral, să promovăm împreună procesul de pregătire şi înfiintare a Băncii Asiatice de Investitii în Infrastructuri si să intensificăm cooperarea în supraveghere financiară şi bancară. Comunicarea sufletească dintre popoare reprezintă baza socială. Trebuie să promovăm pe scară extinsă schimburile culturale si academice, cooperarea dintre institutiile de mass-media, astfel încât să punem o baza publică solidă pentru aprofundarea cooperării bilaterale si multilaterale.

Initiativa „O centură şi un drum" nu este un mecanism fix şi exclusiv, ci un proiect deschis şi inclusiv. „O centură si un drum" este un proiect deschis tuturor regiunilor si tărilor, fiind bazat, dar nefiind limitat doar la zona vechiului Drum al Mătăsii. Toate tările si organizatiile regionale si internationale se pot implica în acest proiect. Este deschis la toate formele si modelele de cooperare, urmând principiul consultării, al contributiei comune si al beneficiilor comune, si utilizând activ mecanismele de cooperare bilaterale si multilaterale existente, pentru a promova conectarea strategiilor de dezvoltarea ale tărilor situate de-a lungul Centurii si Drumului si realizarea avantajelor complementare. Initiativa „O centură si un drum" respectă căile si modelele de dezvoltare alese de fiecare tară, respectă legile pietei si normele internationale în vigoare, luând în considerare interesele si preocupările tuturor părtilor şi având în vedere concepţiile privind pacea si cooperarea, deschiderea si incluziunea, învătarea reciprocă, avantajul reciproc şi câştigul în comun. Proiectul promovează, de asemenea, cooperarea pragmatică în toate domeniile, creând un grup de interese comune, destin comun si responsabilitate comună caracterizată prin încredere politică reciprocă, integrare economică si incluziune culturală.

Initiativa „O centură şi un drum" nu este doar un slogan abstract, ci reprezintă un act real care poate fi văzut si simtit. De mai bine de un an, conducătorii de stat chinezi s-au întâlnit cu liderii statelor si guvernelor relevante, ajungând la un consens larg în ceea ce priveste initiativa „O centură si un drum" si au semnat cu anumite tări un memorandum de cooperare, reuşind să promoveze, de asemenea, o serie de proiecte de cooperare de mare importanţă în conditii prielnice în domenii precum infrastructură, investitii industriale, finantare economico-comercială, sănătate etc. Cu privire la initiativa „O centură si un drum" s-au tinut summituri internationale, seminarii, târguri. Datorită eforturilor comune ale tuturor părtilor, s-au înregistrat progrese substantiale în ceea ce priveste înfiintarea Băncii Asiatice de Investitii în Infrastructuri. Fondul Drumului Mătăsii a fost lansat cu succes, iar constructiile unor proiecte interconectate de infrastructură avansează cu paşi siguri. Constructia initiativei „O centură şi un drum" aduce si va continua să aducă beneficii concrete tărilor situate de-a lungul Centurii si Drumului.

„O centură şi un drum" nu este un proiect numai al Chinei, ci şi o aspiratie comună, o cauză comună a tuturor tărilor. Respectând cadrul mecanismelor existente de cooperare bilaterală, multilaterală regională sau sub-regională, China este gata să promoveze buna întelegere si recunoasterea continutului, obiectivelor si sarcinilor initiativei „O centură si un drum" de către tările aflate de-a lungul Drumului si Centurii, prin cercetarea în cooperare, forumuri si expozitii, instruirea personalului, schimburi si vizite. China este gata să lucreze cu tările aflate de-a lungul Drumului si Centurii pentru a îmbogăti si a perfectiona în mod constant continutul si metodele de cooperare pentru „O centură şi un drum", să stabilească în comun calendarul si harta traseelor, să alinieze pozitiv programele de dezvoltare natională si cooperare regională ale tărilor situate de-a lungul Centurii si Drumului. China este gata să avanseze în mod constant proiectele demonstrative, să identifice în cooperare cu celelalte tări proiecte cu interese bilaterale sau multilaterale, să accelereze punerea în aplicarea a proiectelor acceptate de toate părtile ale căror conditii sunt bune, cu scopul de a culege roadele cât mai devreme.

Salutăm participarea activă a tărilor situate de-a lungul Centurii si Drumului, să acţionăm în aceeaşi direcţie şi să promovăm împreună conectarea strategiilor, companiilor şi mecanismelor si să depunem împreună efortul în aşa fel încât infrastructura regională să fie pusă la punct, nivelul de facilitare a investitiilor si comertului să fie ridicat continuu, încrederea politică să fie tot mai aprofundată, legăturile economice să fie tot mai strânse si schimburile culturale dintre oameni să fie tot mai extinse. România este o tară importantă în Europa Centrală si de Est, iar partea română a propus construirea unui coridor de transport de marfă între Marea Neagră si Marea Caspică si îsi doreste să devină podul dintre China si Europa. Viziunile, obiectivele si strategiile de dezvoltare ale Chinei si României coincid. Asteptăm cu nerăbdare ca mai multi prieteni să profite de această ocazie, să urmărească şi să participe sub diverse forme la construirea initiativei „O centură şi un drum", viziunea minunată transformându-se astfel în actiuni concrete, si dând nastere unei perspective splendide - „O centură si un drum".

Ambasada Republicii Populare Chineze în România
http://www.chinaembassy.org.ro