Să ducem mai departe spiritul drumului mătăsii și să scriem un nou capitol de cooperare

2015/02/23

Mie mi-a făcut o mare plecere că am ajuns în prietenoasa Românie la postul de ambasador și, să public acest articol prinintermediul ziarulului "Adevărul" în debutul activității mele.

La data de 29 ianuarie, am avut o mare onoare să iau parte la întâlnirea domnului președinte Klaus Iohannis cu ambasadori acreditaţi la Bucureşti și, să îl ascult pe domnia sa susținând un discurs despre politica externă română. În cadrul discursului său, domnul președinte propune intensificarea cooperării economico-comerciale şi energetice cu Asia Centrală, realizarea unui coridor de mărfuri între Marea Neagră şi Marea Caspică, care să conecteze Asia Centrală la Europa şi, mai departe spre est, spre China. Această gândire se potrivește la un nivel superlativ cu viziunea strategică a părții chineze denumită "o centură, un drum". În anul 2013, președintele Chinei, domnul Xi Jinping, a propus construcția "centurii economice a drumului mătăsii" și inițiativă importantă privind "drumul maritim al mătăsii din secolul 21", denumită "o centură, un drum". Aceast concept strategic reprezintă o cale benefică statelor aflate de-a lungul traseului spre prosperitate comună şi, va aduce o oportunitate istorică de cooperare pentru China și statele europene, inclusiv România.

China și Europa sunt separate de mii de kilometri, dar schimburile dintre cele două părţi au o istorie lungă. Încă de acum 2 mii de ani, drumul mătăsii din antichitate a facilitat legăturile dintre China şi Imperiul Roman. După notările din opera chinezească "Hou Han Shu", în anul 166 e. n. a ajuns în China solul trimis din Imperiul Roman pe drumul mătăsii, cerând o audiență la împăratul Han și deschizând o ambasadă. In timpul împăratului Justinian cel Mare, mătasea chinezească de calitate a devenit un produs la modă în Imperiul Bizantin, prețul unei libre de mătase ajungând la 3,5 libre de aur. De mii de ani, pe drumul mătăsii a avut loc un schimb şi comunicare între soli, comercianți și artizani din est și din vest, de rase, credințe și culturi diferite. Sunetul clopoţeilor de la cămile, grupurile pânzelor albe cu încărcăturile pline de mătase și porțelan, aduceau din China urări de prietenie, iar din vest către China plecau morcovi, struguri, rodii, chihlimbar etc. Spiritul de cooperare şi pace, deschidere şi tolerenţă, învățare unul de la altul, avantaj reciproc şi câștig în comun, promovat de drumul mătăsii a perpetuat în plină vigoare şi transmis de la o generaţie la alta.

Intrând în secolul 21, odată cu dezvoltarea rapidă a relațiilor Chinei cu Europa, vechiul drum al mătăsii prinde pe zi ce trece o nouă vitalitate şi,promovează printr-o nouă modalitate cooperarea bilaterală pe un plan nou superior. China și Uniunea Europeană pun în practică pe toate planurile "Agenda Strategică pentru cooperare China-Uniunea Europeană 2020", acţionând laolalta pentru formarea celor 4 patru parteneriate: pace, creștere, reformă și civilizație. Se avansează activ realizarea noului coridor de transport maritim şi continental Asia-Europa şi,se maturizează pe zi ce trece cooperarea Chinei cu țările Europei Centrale și de Est, îndreptându-se spre comunicări politice, conectări de drumuri, fluxutizarea comercială, circularea valutară şi oameni legaţi sufleteşte. Pe acest fundal, conceptul de "o centură, un drum" capătă o semnificaţie importantă, conducândChina şi Europa spre a-şi realiza visul de prosperitate comună.

"O centură, un drum" este o cale de cooperare pașnică. Este în concordaţă cu cerințele epocii și a dorințelor tuturor statelor, fiind bazată și axată pe cooperarea economică, având drept suport important schimburi interumane şi, domeniul prioritar comunicare şi interconectivitate. Acesta va susţine principiul de neamestec în politica internă a statelor din regiune şi, nu va urmări dominaţie și sferele de influenţă în afacerile regionale, reflectând din plin hotărârea fermă a Chinei de a nu urma drumul veche parcurs de alte state, de a predinte hegemonie pe când vor deveni puternice. China este gata să conveţuiescă în armonie cu toate statele Asiei și Europei, și să se dezvolte împreună cu ele prin cooperare.

"O centură, un drum" este o cale de deschidere şi tolerenţă. Drumul mătăsii este deschis şi parcurs mai întâi de chinezi, dar acest drum aparține întregii lumi. Continuând tradiţia minunată de mare deschidere începută de drumul mătăsii din antichitate,"O centură, un drum" nu va urmări închidere, dogmatism şi exclusivism, aria ce acoperă regiunile şi statele fiind deschisă. Astfel, pot face parte din această zonă şi ţările din fostul teritoriu al drumului continental şi maritim al mătăsii precum și ţările vecine prietene ale Chinei. Aceasta are un mecanism funcţional deschis, nu va înfiinţa nici un organ sau entitate şi, nu va urmări înlocuirea actualelor mecanisme de cooperare, ci se va baza îndeaproape în mecanismele bilaterale sau multilaterale existente ale ţărilor respective, coordonându-şi acţiunile cu acestea şi completându-se reciproc. Acest concept are regrementări politice și idei deschise şi, se va călăuzi după principiile de egalitate şi avantajul reciproc, caracterizate prin următoarele idei: "împreună la discuţii, împreună la acţiuni şi împreună la partajare". Toate statele vor elabora prin consultări planuri şi măsuri de promovare a colaborării regionale, promovând combinarea strategiilor de dezvoltare ale țărilor asiatice și europene, pentru a duce interesele comune ale celor două părţi la un nivel superior.

"O centură, un drum" este o cale de învățare reciprocă. În lumea multipolară, de globalizare economică, de diversitate culturală a zilei de azi, dorinţa spre pace și dezvoltare, presupune şi mai mult ca statele lumii să intensifice discuţiile şi să coordoneze acţiuni. Marea majoritate a statelor pe unde vor trece "O centură, un drum" sunt aflate într-o perioadă cheie de tranziţie, având mare nevoie de introducere a tehnologiei şi capitalului și de a face schimb de experienţă. Platforma "o centură, un drum", va contribui la comunicarea și cooperarea dintre ţările implicate în ceea ce privește stabilirea strategiei de dezvoltare, realizarea proiectelor din infrastructură şi, facilitarea comerțului și a investițiilor, pentru a constitui o comunitate de interese comune bazată pe încredere politică, integrare economică și toleranță culturală, o comunitate de soartă comună și responsabilitate comună, oferind continentului eurasiatic aripile puternice spre o nouă dezvoltare.

"O centură, un drum" este o cale a avantajului reciproc şi câștigului comun. Este un mare coridor economic, cu cea mai mare lungime şi cel mai mare potențial de dezvoltare din lume, care la est se va lega de Cercul economic Asia-Pacific, iar la vest se va conecta cu Cercul economic european, oferind astfel atât Chinei cât şi Europei oportunităţi rar întălnite. În prezent,construcția "o centură, un drum" a intrat într-o perioadă de cooperare pragmatică şi, pregătirile pentru înfiinţarea Băncii de investiții în infrastructură din Asia pornesc cu paşi rapizi:liniile feroviare internaţionale de marfă pe rutele Chongqing-Xinjiang-Europa, Chengdu-Xinjiang-Europa şi Wuhan-Xinjiang-Europa au fost inaugurate una după alta;iar construirea unei rute rapide terestre şi maritime China-Europa a fost început în mod oficial. Avem convingerea că vântul din est bătut de "o centură, un drum" vor aduce în mod sigur beneficii reale statelor și popoarelor implicate.

Statele Europei Centrale şi de Est, inclusiv şi România se situeză în poarta drumului mătăsii Asia-Europa, reprezentând o verigă indispensabilă pentru legături şi comunicări între China și Europa. În România funcţionează deja "Asociația Drumul Mătăsii". Forumul Bucureștiului cu tema Drumului mătăsii a devenit şi el o carte de vizită a diplomaţiei române. Acestea demostrează din plin vechea rădăcină a României cu drumului mătăsii. Partea chineză acordă o deosebită atenţie dezvoltării relaţiilor cu România, fiind gata să meargă împreună cu România, continuând spiritul drumului mătăsii, punând în practică în profunzime programul de proiecte de cooperare între China și statele Europei Centrale și de Est, și consensurile atinse de liderii Chinei și României şi, promovând proiectele de cooperare din domeniile de energie, căi ferate, porturi, agricultură.Să acţionăm în aşa fel în cât motoarele să se învârtă, ca trenurile să alerge, ca oamenii să se pună în mişcare, pentru a transforma voinţa de cooperare bilaterală în roadele reale. În calitate de nou ambasador, sunt gata să depun eforturi consecvente pentru a desena împreună cu partea română un volum multicolorat de cooperare și pentru a aduce noi contribuții la construcția "o centură, un drum".

Ambasada Republicii Populare Chineze în România
http://www.chinaembassy.org.ro