Purtătorul de cuvânt al Ambasadei Republicii Populare Chineze în România răspunde la întrebările mass-media privind 5G

2020/08/16

Î: În urmă cu câteva zile, România a lansat un proiect de lege privind implementarea rețelelor 5G, care stabilește condițiile pe care furnizorii de echipamente pentru rețele ar trebui să le îndeplinească. Oficialii români au menționat, de asemenea, despre necesitatea rețelelor 5G sigure și de a preveni intrarea pe piaţa 5G a unor firme asupra cărora planează anumite suspiciuni. Care este părerea dumneavoastră în acest sens?

R: 5G este o inovație comună a comunității internaționale. Ar trebui să accelereze dezvoltarea și aplicarea tehnologiei 5G prin cooperare interstatală spre beneficii comune. Din păcate, în ultima perioadă, politicienii americani individuali au generalizat folosirea conceptului de „securitate națională". De la intervenția implementării 5G ale altor țări, la constrângerea publică a aliaților pentru a se supune voinței SUA de a exclude Huawei, acești politicienii americani individuali au folosit puterea națională pentru a o suprima pe Huawei la scară globală fără limită și scrupule, în scopul de a împiedica companiile chineze să câștige un avantaj în domeniul 5G. Este vorba de bullying gol și o manipulare politică, pe care ne opunem cu fermitate. Așa-numitul slogan „Nu este sigur" al SUA a fost scandat timp de doi ani, dar până acum nu s-a prezentat nicio dovadă. Oare nu se poate explica situația? Spre deosebire de propriile sale incidente cum ar fi programul PRISM și o serie de „backdoor". Deci până la urmă, care rețea este nesigură?

5G nu este în niciun caz o problemă a unei întreprinderi sau a unei industrii. Direcția politicii 5G a unei țări reflectă dacă această țară poate garanta siguranța investițiilor străine, dacă poate crea un mediu de afaceri echitabil, drept, deschis și nediscriminatoriu, având o semnificație importantă de „indicator de direcție vânt" pentru mediul de investiții, imaginile internaționale ale unei țări.

Poziția Chinei cu privire la problema 5G este consecventă. Suntem dispuși să fim alături de alte țări pentru a susține principiile economiei de piață și a concurenței libere, pentru a promova schimburile și cooperarea științifică și tehnologică internațională și pentru a permite tehnologiei informaționale sigure, fiabile și de înaltă calitate să ofere un nou impuls pentru redresarea globală și o viață mai bună pentru popoarele tuturor țărilor. Părțile ar trebui să promoveze un concept deschis și cooperant al securității cibernetice, să ia faptele și știința drept criterii de bază, să vadă riscurile de securitate 5G într-o manieră cuprinzătoare și obiectivă și să susțină eforturile, sub mecanismul și cadrul internațional reprezentativ și autoritar universal, de a discuta și formula standardele și regulile de securitate a rețelelor 5G printr-un proces multilateral transparent și inclusiv, să se stabilească un sistem de evaluare și certificare bazat pe încredere și recunoaștere reciprocă, să consolideze cooperarea între industriile din amonte și din aval de-a lungul lanțului industrial, stimulând încrederea în securitate 5G.

Concurența echitabilă este nucleul economiei de piață. Atât normele OMC, cât și reglementările UE respectă principiile egalității, corectitudinii, deschiderii și nediscriminării. Ne opunem ferm excluderii unor companii specifice în domeniul 5G care nu se bazează pe tehnologie și standarde, ne opunem ferm politicilor și reglementărilor discriminatorii și exclusive care încalcă principiile pieței, normele economice și comerciale internaționale. Sperăm că toate țările vor respecta principiile economiei de piață și a concurenței libere și vor depune eforturi împreună pentru a menține un mediu favorabil pentru dezvoltarea 5G. Depunem speranța că România poate observa intențiile politice ale țărilor relevante, să-și formuleze în mod independent și obiectiv propriile politici și legi 5G, să se asigure nedeterioarea mediului de afaceri echitabil, drept, deschis și nediscriminatoriu, să protejeze drepturile și interesele legitime ale companiilor chineze în conformitate cu legea, menținând situația generală a cooperării economice și comerciale între China și România.

Ambasada Republicii Populare Chineze în România
http://www.chinaembassy.org.ro