Ambasadorul Jiang Yu a vizitat mass-media din România

2019/11/15

Recent, Ambasadorul Jiang Yu a vizitat câteva agenții de mass-media din România și s-a întâlnit cu președintele Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, Doru Dinu Glăvan, cu noul redactor-șef al ziarului ”Adevărul”, Daniel Gorgonaru, directorul postului B1 București, Sorin Oancea, director general al revistei ”Casa prieteniei” și a revistei ”Balcanii și Europa” Carol Roman, unde au făcut schimb de opinii privind relațiile China-România și rolul mass-media în evoluția relațiilor bilaterale.

   
   

Ambasadorul Jiang a mulțumit presei române pentru că s-a concentrat pe cea de-a 70-a aniversare a stabilirii relațiilor diplomatice dintre China și România și a celei de-a 15-a aniversări a înființării parteneriatului amplu de prietenie și cooperare dintre cele două țări în acest an, participând activ și raportând la o serie de evenimente pentru răspândirea prieteniei China-România și stimularea dezvoltării durabile a relațiilor bilaterale. Doamna Jiang Yu a menționat că mass-media din China și România au desfășurat activ diferite forme de dialog și au efectuat schimburi de știri, au înființat o platformă pentru ca cele două popoare să obțină informații de la prima sursă și să sporească înțelegerea reciprocă.

Ambasadorul Jiang Yu a prezentat, de asemenea, cea de-a doua ediție a Expoziții Internaționale de Import din China, spunând că China își va deschide ușa și maii larg. China va continua să promoveze reforma, dezvoltarea și inovarea prin deschidere și va impulsiona permanent deschiderea către un nivel mai avansat. Doamna Jiang a mai spus că China va găzdui anul viitor, Summit-ul liderilor din cadrul Cooperării dintre China și țările din Europa Centrală și de Est, unde va discuta cu prietenii din Europa Centrală și de Est chestiunile de interese majore comune, promovând cooperarea dintre China, Europa Centrală și de Est, îmbunătățind calitatea să treacă la un nivel nou și să introducă noi conotații și deschidă noi perspective relației de cooperare. Consider că relațiile China-UE, China-țările din Europa Centrală și de Est, China-România se vor dezvolta cu certitudine spre înainte și vor avea perspective și mai largi. Sperăm ca mass-media din România să susțină continuu profesionalismul obiectiv și imparțial, să vorbească activ despre prietenia și cooperarea dintre China-UE și China-România și să urmărească îndeaproape realizările inițiativei „Belt and Road” și „Cooperarea 17 + 1”, să aprofundeze schimburile cu mass-media chineză și să efectueze proiecte comune, să coopereze în difuzarea programelor, să prezinte împreună informații complete și exacte și să contribuie cu inteligențe și sugestii la aprofundarea încrederii reciproce politice, a cooperării pragmatice și a prieteniei dintre popoare.

Partea română a declarat că fiind martorul și raportând cu ocazia aniversării a celor 70 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice și a 15-a aniversare a stabilirii parteneriatului amplu de prietenie și cooperare între România și China, și-a îmbogățit acoperirea și conținutul mass-media. Mass-media română este dispusă să joace activ rolul de punte și legătură, să prezinte China reală publicului din România și să sporească înțelegerea reciprocă și cunoașterea dintre cele două popoare. Sperăm să consolidăm în continuare schimburile reciproce de experiență și cooperarea profesională cu mass-media chineză și astfel mass-media să joace un rol important în promovarea dezvoltării relației dintre România și China.

Ambasada Republicii Populare Chineze în România
http://www.chinaembassy.org.ro