Ambasadorul Jiang Yu s-a întâlnit cu Inspectorul General de Imigrări din România

2019/08/21

La data de 19 august 2019, Ambasadorul Chinei în România, dna Jiang Yu s-a întâlnit cu Inspectorul General de Imigrări din România, dl Leonard-Florin Medrega. Cele două părți au făcut schimb de opinii cu privire la promovarea schimburilor de personal dintre China și România și consolidarea cooperării în domeniul imigrației etc.

Ambasadorul Jiang Yu a spus că China și România au o prietenie tradițională și o cooperare strânsă în diverse domenii. Cele două părți au menținut schimburi și cooperări bune în domeniile imigrației, cum ar fi politica de vize și gestionarea imigrației. În ultimii ani, Inspectoratul General pentru Imigrări al României și alte departamente au adoptat în mod activ măsuri de facilitare și simplificare a procedurilor pentru cetățenii chinezi în cursul de solicitare de vize și au oferit servicii bune pentru cetățenii chinezi să intre, să plece din țară și să rămână pe teritoriul României, ceea ce a facilitat în continuare schimbul de personal între cele două țări. Partea chineză apreciază acest fapt și mulțumește pentru aceste facilități. Anul acesta se împlinesc 70 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre China și România și 15 ani de la stabilirea Parteneriatului amplu de prietenie și cooperare. România este, de asemenea, o țară importantă de-a lungul țărilor din formatul de cooperare dintre China și țările din Europa Centrală și de Est și din cadrul inițiativei "Belt and Road". Relațiile chino-române au parte de oportunități istorice pentru o dezvoltare accelerată. Sperăm că partea română va continua să ia măsuri pentru a oferi cetățenilor chinezi mai multe facilități să solicite vize și permis de ședere și să ofere asistență pentru schimburile de personal mai strânse și pentru aprofundarea cooperării pragmatice. Partea chineză este dispusă să consolideze cooperarea cu Inspectoratul General pentru Imigrări al României pentru a crea în comun un mediu favorabil pentru ca cetățenii și întreprinderile chineze să se dezvolte în România.

Inspectorul Medrega a prezentat situația și planul de lucru al Inspectoratului General pentru Imigrări și a afirmat contribuția cetățenilor și întreprinderilor chineze la dezvoltarea economică și socială a României. Inspectorul și-a exprimat dorința de a coopera activ în cadrul dezvoltării relațiilor bilaterale româno-chineze și de a continua adoptarea măsurilor de facilitare pentru a oferi cetățenilor chinezi servicii de vize și de ședere mai bune, de a proteja mai eficient drepturile și interesele legitime ale cetățenilor și întreprinderilor chineze din România și de a promova dezvoltarea relațiilor bilaterale.

Ambasada Republicii Populare Chineze în România
http://www.chinaembassy.org.ro