Ambasadorul Jiang Yu a vizitat câteva companii chineze din România

2019/06/19

Recent, Ambasadorul Chinei în România, dna Jiang Yu, a vizitat COSCO Shipping Lines Romania, POWERCHINA, China Tobacco International Europe Company, Huawei Romania, EuroBike Universal, Xiaomi Romania, Miniso Romania și alte întreprinderi chineze din România, pentru a înțelege situația afacerilor și doleanțele angajaților. Consilierul economic al ambasadei, dl Guan Gang și alți diplomați au participat la eveniment.

   

Ambasadorul Jiang Yu a vizitat atelierele fabricilor pentru a vedea liniile de producție a țigaretelor și a bicicletelor, a mers la magazinele de vânzare cu amănuntul pentru vizite la fața locului, cu scopul de a înțelege producția, mersul companiei și situația angajaților. Ambasadorul a transmis tuturor urări de bine din partea guvernului și autorităților chineze.

Ambasadorul Jiang Yu a apreciat pe deplin rolul pozitiv jucat de întreprinderile chineze din România în promovarea prieteniei și aprofundarea cooperării pragmatice între cele două țări. Ambasadorul Jiang Yu a spus că, în calitate de forță principală în construcția "Belt and Road", întreprinderile ar trebui să profite de oportunitatea istorică de a accelera dezvoltarea relațiilor chino-române, să profite de situație și să profite de tendință și să utilizeze pe deplin inițiativa "Belt and Road" și formatul de cooperare dintre China și țările Europei Centrale și de Est exploatând în mod constant potențialul cooperării, îmbunătățind în continuare capacitatea de bază a competitivității și a capacităților internaționale de management, reacționând activ la noile situații și noile provocări și utilizând dezvoltarea proprie să contribuie la situația generală a relațiilor chino-române.

   

Ambasadorul Jiang Yu speră ca întreprinderile să respecte în mod conștient legile și reglementările României, să înțeleagă și să respecte obiceiurile și cultura locală, să se integreze în societatea locală într-un mod atotcuprinzător, să-și îndeplinească serios responsabilitățile sociale și să stabilească o imagine bună a întreprinderilor chineze. Ambasadorul Jiang Yu a subliniat că întreprinderile ar trebui să stabilească cu fermitate ideea de bază, să acorde o importanță deosebită producției sigure, să consolideze gradul de conștientizare a prevenirii riscurilor, să asigure siguranța personalului și a întreprinderilor și să promoveze dezvoltarea continuă și stabilă a întreprinderilor.

Ambasadorul Jiang Yu a spus că Ambasada Chinei în România va continua să adere la ideologia de orientare către oameni, va continua să fie o susținere puternică pentru întreprinderile chineze, va coordona activ forțele tuturor părților și va sprijini întreprinderile pentru a-și proteja drepturile și interesele legitime, creând astfel un mediu de afaceri mai favorabil pentru întreprinderile chineze din România.

   

Persoanele responsabile de companiile respective au informat despre dezvoltarea afacerilor, producția de siguranță și viitoarea planificare a dezvoltării. Datorită sprijinului și orientării oferite de Ambasadă, și-au exprimat mulțumirile și au menționat că companiile vor spori dezvoltarea pieței românești, vor respecta legea și vor funcționa legal, vor accentua integritatea, vor acorda mare atenție calității, principiului negocierii, construirii și partajării care astfel va contribui la intensificarea cooperării economice și comerciale dintre China și România.

În prezent, în România există mai mult de 20 de întreprinderi chineze, cu peste 2.000 de angajați locali și cu o investiție de peste 406 milioane de dolari în România, contribuind la dezvoltarea economică și socială a României. Printre acestea, numai compania Huawei are peste 1.700 de angajați locali și creează, direct sau indirect, peste 5.000 de locuri de muncă. În timp ce se străduiesc să dezvolte propriile lor întreprinderi, aceste întreprinderi își îndeplinesc în mod activ responsabilitățile sociale, îi ajută pe studenții din familiile cu dificultăți să își finalizeze studiile, prin oferirea de burse, donează persoanelor care au fost afectate de inundații și oferă ajutor celor săraci, finanțează evenimente sportive pentru a ajuta la dezvoltarea sportului local, donează regulat caselor de asistență socială pentru îmbunătățirea condițiilor de trai ale copiilor etc., întreprind diferite activități pentru bunăstarea publică a societatății românești, fapt care contribuie pozitiv la dezvoltarea sănătoasă a relațiilor chino-române.

Ambasada Republicii Populare Chineze în România
http://www.chinaembassy.org.ro