Ambasada Chinei în România și principalele think-tank-uri din România au organizat un simpozion

2019/06/15

La data de 13 iunie 2019, ambasadorul Jiang Yu a invitat responsabili din mai mult de 10 think-tank-uri din România să participe la un simpozion organizat la ambasadă pentru a discuta dezvoltarea Chinei și conceptul diplomației chineze, relațiile China-UE, relațiile chino-române și cooperarea dintre think-tank-uri. Fostul ministru de externe și președintele de onoare New Strategy Center, domnul Sergiu Celac, fostul ministru de externe, domnul Adrian Severin, președintele Fundației EURISC, domnul Liviu Mureșan, secretarul general al Fundației Europene Titulescu, domnul Cristian Winzer, președintele The Romanian Institute for the Study of the Asia-Pacific, domnul Andrei Lungu și președintele Diplomacy360°, domnul Valentin Preda etc. au participat la eveniment, iar domnul consilier Zhao Lei și alți diplomați de la Ambasadei Chinei în România au fost prezenți.

Ambasadorul Jiang a dat o apreciere înaltă rolului important al think-tank-urilor în promovarea guvernării statului și în dezvoltarea relațiilor dintre state și a apreciat eforturile pe termen lung ale principalelor think-tank-uri din România de a promova relațiile chino-române. Se speră că think-tank-urile din România vor continua să întreprindă cu seriozitate funcții importante, cum ar fi opinii consultative, inovații teoretice, orientare a opiniei publice, servicii sociale și diplomație publică, ca să şi joace mai bine rolul de sprijin intelectual pentru a spori sinergia strategică și comunicarea politică între China și România, contribuind mai activ la prietenia dintre popoare și la promovarea unei dezvoltări și mai mari a relațiilor chino-române.

Ambasadorul Jiang a spus că în contextul actualei situații internaționale complicate și schimbătoare cu o intercalare și conexare a problemelor vechi și noi, trebuie să privim și tratăm relațiile chino-române dintr-o perspectivă mai largă şi la un nivel mai înalt. Din perspectivă internațională, China și România ar trebui să susțină ferm sistemul internațional cu ONU ca nucleu și să susțină ferm ordinea internațională bazată pe dreptul internațional. Din perspectiva europeană, atât China, cât și România au mult de făcut privind menţinerea situației generale sănătoase şi stabile a relațiilor China-UE, promovarea sinergiei dintre iniţiativa ”Belt and Road” și Strategia UE privind conectarea Europei și a Asiei, și consolidarea coordonării afacerilor internaționale și regionale China-UE. Din perspectiva istorică, relațiile chino-române au parcurs un drum extraordinar de 70 de ani. Anul acesta marchează aniversarea a 70 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice și cea de-a 15 aniversare de la stabilirea parteneriatului amplu de prietenie și cooperare dintre cele două țări. Relațiile bilaterale are în față o importantă oportunitate istorică de a construi pe succesele trecute pentru a avansa în continuare cauza noastră, și se va întâmpina cu siguranță un viitor și mai frumos. Ambasadorul Jiang speră ca think-tank-urile din România să se concentreze pe trei aspecte importante în etapa următoare: În primul rând, să ia istorie ca o oglindă, adică să revizuiască serios și să rezume realizările și experiențele acumulate în dezvoltarea relațiilor prietenoase chino-române și să ofere continuu înțelepciunea și motivația pentru nava mare de relații chino-române care se conduce în mod stabil și călătorește departe. În al doilea rând, să prindă momentul de față, adică să profite de ”dubla aniversare”, să găsească calea de urmat în situația internațională complicată actuală, pentru a promova mai multe rezultate pozitive în domenii largi, cum ar fi energie, infrastructură, finanțe, turism, agricultură, educație, știință și tehnologie, cooperarea locală și tineret. În al treilea rând, să privească spre viitor, și anume în cadrul relațiilor Națiunilor Unite și China-UE, să continue să susțină deschiderea, eficiența și incluziunea, să utilizeze platforma inițiativei ”Belt and Road“ și formatul de cooperare dintre China și țările Europei Centrale şi de Est, pentru a crea o relație bilaterală puternică şi a oferi un sprijin mai mare pentru multilateralism.

Ambasadorul Jiang a prezentat dezvoltarea inițiativei ”Belt and Road” și a subliniat că cel de-al doilea forum de cooperare internațională "Belt and Road" organizat nu cu mult timp în urmă, a propus înființarea Comitetului Internațional de Cooperarea pentru Think-tank-uri și desfășurarea proiectului de schimb de experiență privind dezvoltarea țărilor de-a lungul inițiativei ”Belt and Road”. În cadrul celei de a opta reuniuni a liderilor din China și țările Europei Centrale şi de Est, a fost deschis oficial Centrul de Parteneriat Global 16+1. Speră ca think-tank-urile din România să poată utiliza în mod activ platforma ”Belt and Road” și formatul de cooperare dintre China și țările Europei Centrale şi de Est pentru a consolida schimburile și cooperarea, a realiza în mod activ cercetări orientate spre politici și perspectivă și a intensifica comunicarea politică între țări. În același timp, prin schimburi dintre think-tank-uri se promovează schimburile umaniste, iar rezultatele cercetării ușor de înțeles sporesc înțelegerea poporului român asupra inițiativei "Belt and Road" și a cooperării dintre China și țările Europei Centrale şi de Est, consolidând bazele opiniei publice sociale și făcând posibilă contopirea visul chinez cu visul poporului român și contribuind astfel şi mai mult la construirea unei comunități uman cu un destin comun.

Responsabilii principalelor think-tank-uri din România au mulțumit Ambasadei Chinei pentru sprijinul îndelungat și activ față de schimburile și cooperările dintre think-tank-urile române și chineze, și au spus că România și China au o prietenie tradițională profundă și China i-a oferit României sprijinul ferm în timpuri critice. Relațiile bilaterale sunt bunuri valoroase pe care ni le-a lăsat istoria. Relațiile dintre cele două țări pot atinge un nivel mai înalt și nu sunt în contradicţie cu dezvoltarea parteneriatelor strategice ale României cu alte țări. Drumul vechi al mătăsii a jucat un rol important în dezvoltarea întregii Europe. Realizările dezvoltării Chinei sunt uriașe. Statutul și influența Chinei pe arena internaţională sunt în centrul atenției lumii. Cea mai mare caracteristică a Inițiativei ”Belt and Road” este obținerea beneficiilor comune prin discuții și colaborări și această inițiativă are un impact important asupra ordinii internaționale și întregii lumi umane, aducând spațiu de dezvoltare imens pentru țările mici și mijlocii. UE are o poziție comună cu China în menținerea multilateralismului și cele două părți ar trebui să deschidă în mod continuu și reciproc piețe și schimburi comerciale, să consolideze sinergia Strategiei UE pentru Regiunea Dunării și a Inițiativei celor Trei Mări cu Inițiativa ”Belt and Road”, pentru a obține rezultate reciproc avantajoase. Formatul de cooperare dintre China și țările Europei Centrale și de Est a creat un nou impuls pentru dezvoltarea țărilor din această regiune. Responsabilii principalelor think-tank-uri din România au mai spus că generației actuale de tineri români îi lipsește cunoașterea istoriei relațiilor româno-chineze și cele două părți ar trebui să utilizeze pe deplin platforme și instrumente de comunicare, cum ar fi media nouă, pentru a promova schimburi de tineri și înțelegerea reciprocă dintre tineri români și chinezi și a pregăti succesorii prieteniei dintre cele două țări. Think-tank-urile din România sunt dispuse să joace în mod activ rolul bun de înțelept și ghid, pentru a contribui la promovarea continuă a sinergiei strategiilor dezvoltării, a comunicării politice, a cooperării pragmatice și a conexiunii inimilor popoarelor între cele două țări.

Ambasadorul Jiang Yu a prezentat, de asemenea, poziția Chinei privind problema fricțiunilor economice și comerciale sino-americane care i-a preocupat pe responsabilii principalelor think-tank-uri din România și a spus că globalizarea economică este o tendință irezistibilă a timpurilor. Unilateralismul și protecționismul sunt nepopulare. O serie de măsuri de protecție comercială adoptate de SUA încalcă regulile Organizației Mondiale a Comerțului și subminează sistemul comercial multilateral și încrederea pieței, ceea ce nu favorizează redresarea economică mondială și tendința de globalizare economică.China întotdeauna a aderat la punctul de vedere al soluționării litigiilor prin dialog și negociere și a desfășurat mai multe runde de negocieri economice și comerciale cu SUA pentru a se strădui să stabilizeze relațiile economice și comerciale bilaterale. Guvernul chinez a crezut întotdeauna că amenințarea cu război comercial și creșterea tarifelor vamale nu ajută deloc la soluționarea problemelor economice și comerciale. Cooperarea este singura alegere corectă între China și SUA, iar o situație benefică pentru ambele, poate duce la un viitor mai bun. China și SUA ar trebui să mențină spiritul respectului reciproc, egalității și avantajului reciproc, să rezolve problemele prin negocieri cu bună-credință și onestitate, să micșoreze diferențele, să extindă interesele comune și să protejeze în comun stabilitatea și dezvoltarea economică globală. China este dispusă să se unească cu România și comunitatea internațională, să consolideze încrederea, să se conformeze tendinței vremurilor de deschidere, să se opună ferm protecționismului comercial și să promoveze dezvoltarea ordinii economice internaționale în direcția egalității, justiției, cooperării și avantajului reciproc.

Participanții au făcut, de asemenea, schimb de opinii cu privire la situația din Europa, situația din Europa Centrală și de Est și dialogul între civilizaţii etc.

Ambasada Republicii Populare Chineze în România
http://www.chinaembassy.org.ro