Noul ambasador al Republicii Populare Chineze în România, doamna Jiang Yu, și-a prezentat copiile scrisorilor de acreditare ministrului afacerilor externe al României

2019/03/20

În data de 19 martie 2019, noul ambasador al Republicii Populare Chineze în România, doamna Jiang Yu, și-a prezentat copiile scrisorilor de acreditare ministrului afacerilor externe al României, Teodor Meleșcanu. La ceremonie a fost prezent domnul Tu Jiang, ministru-consilier al Ambasadei Republicii Populare Chineze în România, și doamna Monica Gheorghiță, secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Externe al României.

Doamna ambasador Jiang Yu a transmis domnului ministru Teodor Meleșcanu salutări cordiale din partea domnului Wang Yi, consilier de stat și ministrul afacerilor externe al Chinei. Ministrul Teodor Meleșcanu a urat bun venit la post doamnei ambasador Jiang Yu, cu rugămintea de a-i transmite salutări și felicitări domnului Wang Yi, consilier de stat și ministrul afacerilor externe al Chinei.

Doamna ambasador Jiang Yu a aprieciat pozitiv relațiile chino-române, subliniind că încrederea reciprocă politică s-a intensificat în mod continuu, cooperarea economică și comercială a fost în mod constant avansată, iar schimburile interumane au fost foarte impresionante. Prietenia tradițională dintre China și România continuă să aprindă noua vigoare și vitalitate. Anul acesta marchează aniversarea a 70 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre China și România și cea de-a 15-a aniversare de la stabilirea Parteneriatului Amplu de Prietenie și Cooperare. Relațiile bilaterale se confruntă cu oportunități importante de dezvoltare. Cele două părți ar trebui să profite de ocazia "dublei aniversări" pentru a consolida în continuare dialogul politic și a profita profund de potențialul de cooperare pragmatică în domeniile economiei, comerțului, culturii, științei și tehnologiei, educației, turismului, tineretului și cooperărilor la nivel local, și a îmbunătăți cadrul acordurilor bilaterale, profitând de platforme precum inițiativa "Belt and Road" și formatul de cooperare 16+1, spre a realiza accelerarea și sporirea eficienței cooperării, în scopul apariției timpurii mai multor rezultate și al inducerii unui nou impuls puternic în relațiile bilaterale.

În ceea ce privește relațiile China-UE, doamna ambasador Jiang Yu a salutat buna dezvoltare a Parteneriatului Strategic Cuprinzător dintre China și UE, subliniind că punctele comune dintre cele două părți sunt mult mai multe decât divergențele și cooperarea este mult mai mare decât concurența. În special, în fața unei situații internaționale pline de incertitudini, China și UE împărtășesc o poziție comună și aspirații comune în menținerea multilateralismului, opunându-se unilateralismului și protecționismului. Sperăm să consolidăm dialogul și comunicarea cu UE, să controlăm și să gestionăm în mod corespunzător divergențele și să promovăm beneficii reciproce și câștigii mutuale. Aceasta este responsabilitatea comună a Chinei și a UE.

Ministrul Teodor Meleșcanu a apreciat mult prietenia tradițională dintre România și China, exprimând satisfacția pentru caracterul dinamic al relațiilor româno-chineze. În acest an, cele două părți vor organiza împreună o serie de evenimente prilejuite de aniversarea a 70 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre China și România și cea de-a 15-a aniversare de la stabilirea Parteneriatului Amplu de Prietenie și Cooperare. România este dispusă să colaboreze cu China și să profite de această oportunitate, pentru a consolida schimburile în diferite domenii, a promova legăturile economic-comerciale, punând în aplicare inițiativele de cooperare prin acțiuni concrete și practice. România este dispusă să continue să joace un rol constructiv în relațiile UE-China, să participe activ la cooperarea în formatul 16+1 și să consolideze în mod continuu cooperarea multilaterală cu China în cadrul ONU și în alte cadre. Este convins că odată cu eforturile neîncetate ale ambelor părți, relațiile româno-chineze vor cunoaște cu siguranță o dezvoltare nouă și mai puternică.

Doamna ambasador Jiang Yu a sosit în România la data de 8 martie pentru a-și începe noul mandat.

Ambasada Republicii Populare Chineze în România
http://www.chinaembassy.org.ro