ALOCUȚIUNEA AMBASADORULUI XU FEIHONG LA RECEPŢIA PRILEJUITĂ DE SĂRBĂTOAREA NAŢIONALĂ

2016/09/27

DISTINȘI INVITAȚI ȘI DRAGI PRIETENI,

DOAMNELOR ŞI DOMNILOR,

Organizăm astăzi această recepţie spre a celebra împlinirea a 67 de ani de la proclamarea Republicii Populare Chineze şi stabilirea relaţiilor diplomatice cu România. Salutăm prezenţa Domniilor Voastre ce ne prilejuieşte bucuria de a împărtăși împreună cu noi aceste clipe de sărbătoare.

Se cuvine să mulţumesc în mod deosebit elevilor Colegiului Economic A. D. Xenopol pentru interpretarea viguroasă şi avântată a imnurilor Chinei şi României. Ei au atins nivelul de astăzi printr-un studiu tenace şi o pregătire minuţioasă; cu deosebire la intonarea imnului de stat al Chinei ale cărui cuvinte au fost pronunţate cu acurateţe, s-a putut vedea că ei au depus nu puţine eforturi în învăţarea limbii chineze, cuvenindu-se a-i felicita pentru succesul obţinut.

Aceşti tineri elevi mi-au oferit o şansă să văd viitorul minunat al relaţiilor chino-române, să vedem că există continuatori ai prieteniei tradiţionale dintre cele două ţări. În anii '50 ai secolului trecut, cele două Părţi şi-au trimis reciproc la studii în statul prieten primele grupuri de studenţi, numărul studenţilor bursieri trimişi reciproc de cele două Părţi până astăzi cifrând-se la câteva sute. China a înfiinţat în România 4 Institute Confucius, 6 clase Confucius şi peste 10 locaţii de studiere a limbii chineze; în România peste 2000 de persoane învaţă limba chineză. Învăţarea reciprocă a limbii celeilalte Părţi este de natură să ajute la promovarea înţelegerii între Părţi, sporind forţa ajutătoare în dezvoltarea relaţiilor bilaterale.

În vremurile noi, relaţiilor chino-române li s-a conferit o nouă substanţă proprie epocii, aria colaborării devenind mai largă, conţinutul ei devenind mai bogat. Şefii de stat şi şefii de guvern ai celor două ţări s-au întâlnit succesiv, indicând direcţiile de dezvoltare a relaţiilor bilaterale. În anul trecut, volumul comerţului chino-român s-a apropiat de valoarea de 4,5 miliarde dolari americani, China devenind cel de al 11 stat partener comercial ca mărime şi cel mai mare partener comercial din Asia, exportul de carne al României către China a crescut în aceeaşi perioadă cu 95%, cel de lactate şi cel de produse derivate din ouă au crescut în aceeaşi perioadă cu 251%. În prima jumătate a anului curent, valoarea comerţului bilateral a mai atins 2,3 miliarde de dolari americani, crescând cu 8% în comparație cu aceeși perioadă a anului 2015.

Roadele cooperării pragmatice între Părţi sunt îmbucurătoare. Reactoarele 3 și 4 ale centralei nucleare de la Cernavodă, proiect la care va participa compania chineză, au fost declarate proiecte prioritare de investiții în ședința CSAT; cele două Părţi îşi intensifică negocierile în ceea ce priveşte colaborarea vizând termocentrala de la Rovinari şi hidrocentrala de la Tarniţa-Lăpuștești. Compania Huawei a reuşit să preia operaţiuni de serviciu în slujba reţelei Companiei române UPC, Compania de Comunicaţii ZTE acordă asistenţă promovării proiectului Smart City din România. Institutul Cultural al României în China funcţionează cu succes de un an, iar Institutul Cultural al Chinei în România tocmai va îndeplini operaţiunile de înregistrare. Ca urmare a construcţiei „Centura și drumul" şi a promovării continue a colaborării Chinei cu ţările Europei Centrale şi de Est, perspectivele colaborării chino-române apar şi mai luminoase.

În prezent,China şi România se află deopotrivă într-o perioadă de dezvoltare rapidă. Produsul intern brut (PIB) al României înregistrează continuu de-a lungul multor ani o creştere într-un ritm relativ înalt, situându-se în primele locuri în Uniunea Europeană, ramuri ca producţia de automobile, IT, serviciile etc. se vădesc a fi pline de vitalitate. În China se înfăptuiesc prevederile „Celui de al 13-lea Plan Cincinal", astfel că în prima jumătate a acestui an PIB-ul Chinei va creşte cu 6,7%, vor fi angajaţi în câmpul muncii alţi 7,17 milioane de oameni, serviciile îşi vor aduce o contribuţie la creşterea economiei ce va depăşi 110%, devenind una din principalele forţe ce trag după sine creşterea economiei chineze. China a acumulat o bogată experienţă în domeniul infrastructurii, dispunând de 125.000 kilometri de autostrăzi, 19.000 kilometri de cale ferată de înaltă viteză, lungimea traseelor situându-se pe primul loc din lume.

Desigur, China întâmpină greutăţi şi provocări în procesul dezvoltării, cum ar fi dezvoltarea ne-echilibrată a oraşelor, satelor şi regiunilor, super-capacitatea de producţie a unor ramuri sau existenţa încă a 70 milioane de oameni săraci, etc. Guvernul Chinei în prezent execută activ măsuri vizând rezolvarea acestor probleme, ca de pildă promovarea reformei reglementărilor de aprovizionare, formarea de noi forţe motrice ale economiei, perseverenţa în inovare, armonizare, ecologie, deschidere şi în conceptul valorificării în comun a dezvoltării, elaborarea de programe ferme de eradicare a sărăciei etc. Poporul chinez depune eforturi şi luptă acum pentru atingerea obiectivelor „Celor două centenare", astfel ca ajunşi în anul 2020 să fi realizat eliberarea completă de sărăcie, să fi construit integral societatea bunăstării decente, pentru ca la mijlocul acestui secol să desăvârşim construirea unui stat contemporan socialist, bogat şi puternic, democrat, avansat cultural şi armonios.

Doamnelor şi Domnilor,

Dezvoltarea Chinei nu poate fi separată de sprijinul ţărilor lumii, China a fost şi va fi întotdeauna apărătorul, constructorul, contributorul ordinii internaţionale şi regionale, a fost şi va fi protectorul ordinii internaţionale şi sistemului internaţional, ce au ca nucleu Organizaţia Naţiunilor Unite, ce au ca temelie scopurile şi principiile „Chartei Naţiunilor Unite", va apăra şi va promova cu fermitate legalitatea internaţională. La recent desfăşurat Summitul „G20" la Hangzhou, China a avansat drept temă a Summitului „Structurarea unei economii mondiale inovatoare, viguroase, cooperante şi cuprinzătoare", spre a impulsiona în mod activ îmbunătăţirea administrării economiei mondiale şi a proteja stabilitatea finanţelor internaţionale. China dorește ca împreună cu celelalte ţări, inclusiv România, să continue să protejeze şi să construiască aşa cum se cuvine ordinea internaţională şi sistemul internaţional, aducând o importantă contribuţie la pacea şi dezvoltarea lumii.

Vă propun să ridicăm acest pahar

Pentru sărbătoarea naţională a Republicii Populare Chineze

În sănătatea și prosperitatea popoarelor celor două ţări – China şi România

Pentru prietenia şi colaborarea chino-română!

Noroc!

Ambasada Republicii Populare Chineze în România
http://www.chinaembassy.org.ro