Ambasadorul XU Feihong a susținut o prelegere la Colegiul Național de Apărare din România

2016/03/16

În data de 16 martie 2016, ambasadorul Chinei în România, XU Feihong,a susținut o prelegere la Colegiul Național de Apărare din România, în care a prezentat situația internațională actuală și contribuția adusă de China la pacea și dezvoltarea mondială. Ambasadorul a fost însoțit și de către atașatul militar Kui Yanwei. La întîlnire au participat domnul general militar în rezervă, profesor universitar și director al Colegiului Național de Apărare Mihail Vasile Ozunu, cât și membrii ai Colegiului Național de Apărare, provenind din cadrul Ministerului Apărării, Ministerului Finanțelor, Parlamentului,Jandarmeriei,Direcției Aeroporturilor, mediului de afaceri, în total peste 50 de persoane. După încheierea prelegerii, ambasadorul XU a dialogat cu cursanţii prezenți, și a răspuns întrebărilor care i-au fost puse pe marginea unor subiecte precum: cooperarea dintre China și România în diverse domenii, reforma Națiunilor Unite,situația Peninsulei Coreene, rolul Organizației pentru Cooperare de la Shanghai etc.

Regăsiți mai jos discursul integral al ambasadorului XU:

Stimate domnule director Ozunu,

Stimați cursanţi ai Colegiului Național de Apărare:

China și România sunt state-prietene, care și-au dovedit prietenia la nevoie. În anul 2008, când în orașul chinez Sichuan din provincia Wenchuan a avut loc un cutremur devastator, Ministerul Apărării Român a trimis în două rânduri avioane militare cu ajutoare umanitare de urgență. La vremea aceea, ocupam funcția de director general adjunct al Direcției Europene din Cadrul Ministerului de Externe Chinez, și am luat parte la primirea în țară a avionului militar și la munca de coordonare pentru primirea ajutoarelor.

Acest gest umanitar al părții române a ajutat în mod eficient la reconstrucția zonei afectate de cutremur, iar guvernul și poporul chinez nu vor uita niciodată acest act. Din aceast motiv, și eu personal , am fost atașat de România. Mă simt mai mult decât bucuros că la câțiva ani după, am avut norocul de a deveni ambasador în această țară, și am avut ocazia de a veni la o instituție de învățământ aflată în subordinea directă a Ministerului Apărării, unde am putut să mă întâlnesc cu dumneavoastră.

Dintre cei prezenți aici, se numără experți în probleme de apărare și securitate, oficiali ai diferitelor ministere ale guvernului, care sunt preocupați într-o mare măsură de situația internațională și de contribuția Chinei la pacea mondială.Astăzi, aș dori să aprofundăm împreună aceast subiect, făcând un schimb de opinii cu dumneavoastră.

Anul trecut au avut loc o serie de evenimente majore, situația internațională a fost una destul de complicată, iar chestiunile internaționale de interes general s-au succedat unele după altele. Refacerea economiei mondiale se face într-un ritm încet și sinuos, iar noile puteri economice au redus ritmul de creștere. Conflictul din Ucraina și alte probleme de securitate regionale încă nu s-au rezolvat după un timp îndelungat, iar numeroase țări din Orientul Mijlociu sunt caracterizate de o situație internă agitată, 1.000.000 de refugiați au ajuns în Europa, iar principiul liberei circulații a personalului în Europa a fost serios clătinat. Fenomene încă frecvent întâlnite în sfera relațiilor internaționale, precum nedreptatea și inegalitatea, sunt încă proeminente, iar hegemonismul, politica de dictatură și noul tip de intervenționism în politica altor state au luat amploare, cursa înarmărilor, terorismul, securitatea cibernetică și alte amenințări tradiționale se împletesc cu cele de tip neconvențional. Vor conduce toate acestea la agitaţii în lume?

Judecând după schimbările din arena internațională, consider că nu s-a modificat situaţia generală caracterizată prin pace în ansamblu şi agitaţii pe alocuri. A rămas neschimbată tendința de aprofundare a dezvoltării multipolarităţii, a globalizării economice a lumii, iar pacea, dezvoltarea, cooperarea și câștigul comun constituie în continuare subiecte ale contemporaneităţii. Țările din întreaga lume au celebrat 70 de ani de la victoria împotriva fascismului și de la înființarea Națiunilor Unite, Carta Națiunilor Unite și obiectivele și principiile sale au fost reafirmate și promovate pe mai departe. De asemenea, a fost semnat un acord global aplicabil post-2020 privind schimbările climatice, și a fost făcută publică Agenda 2030 a ONU pentru Dezvoltarea Durabilă. A fost anunțată înființarea Băncii Asiatice de Investiții în Infrastructură, iar pregătirile pentru înființarea Noii Bănci pentru Dezvoltare a statelor BRICS au fost înaintate cu succes. Aspirația la pace, doința pentru dezvoltare, promovarea câștigului comun sunt dezideratul comun al unui număr mare de țări. Balanța de puteri internaționale înclină în direcția protejării păcii la nivel mondial.

Fiind a doua putere economică mondială, China împărtăşeşte destinul său cu întreaga lume,şi „respiră la un loc cu restul lumii”. În prezent, există deja 30.000 de companii chineze răspândite în toate colțurile lumii, iar acumularea de capital chinez în străinătate a ajuns la un trilion de dolari americani.Milioane de chinezi trăiesc și muncesc în fiecare colț al lumii, printre aceștia, sunt peste un milion de lucrători și tehnicieni, și aproape 2 milioane de studenți. Anul trecut, cetățenii chinezi de pe teritoriul Chinei au făcut un număr record de peste 120 de milioane de vizite în afara țării, iar numărul țărilor și regiunilor de destinație a ajuns la peste 150. Interesele Chinei se întrepătrund într-o mare măsură cu cele ale fiecărei țări din lume, iar dezvoltarea Chinei și a restului lumii se află în strînsă legătură, dezvoltarea Chinei aducând beneficii păcii şi prosperității mondiale.

China urmează constant calea dezvoltării pașnice, și urmăreşte dintotdeauna o politică a deschiderii, a beneficiilor și a câștigurilor comune. Anul trecut, China a organizat în Piața Tiananmen, pe 3 septembrie,o paradă militară, pentru a comemora 70 de ani de la victoria războiului împotriva fascismului și a războiului de rezistență a poporului chinez împotriva Japoniei, tocmai pentru a rememora lecția dureroasa a istoriei, și pentru a proteja pacea care s-a obținut atât de greu. Având în vedere învățăturile dureroase ale istoriei, poporul chinez va fi neclintit, împreună cu popoarele fiecărei țări din lume, în hotărârea de a apăra pacea în lume, și se va strădui să realizeze dezvoltarea comună.

Pentru a construi o lume a păcii, a armoniei, partea chineză a propus conceptul unui nou tip de relații internaționale, ce are în centru câștigul comun al cooperării, și a stabilit într-un mod activ relații de parteneriat diversificate. În sfera chestiunilor internaționale, China continuă să susțină o concepţie a corectitudinii și a dreptății, și accentuează faptul că pacea este fundamentul relațiilor internaționale, că statele lumii trebuie să se respecte reciproc, să evite conflictele și confruntările, să mențină împreună pacea mondială și securitatea, și să urmărească o dezvoltare prin cooperare.

Determinarea Chinei de a proteja pacea mondială se reflectă cel mai bine în participarea activă a Chinei la operațiunile concrete de menținere a păcii din cadrul Națiunilor Unite. China a devenit deja statul membru permanent al Consiliului de Securitate al ONU care contribuie cu cele mai numeroase trupe pentru menținere a păcii . China a ajuns la locul al doilea în topul țărilor care contribuie cu cele mai multe fonduri pentru operațiunile de pace. China participă la operațiunile de pace timp de 25 de ani, în total a trimis peste 30000 de oameni în Cambodgia, Timorul de Est, Haiti, Golful Aden, Sudanul de Sud, și alte țări și regiuni, a participat la 29 de operațiuni de pace ale Națiunilor Unite, în timpul cărora 18 oameni și-au jertfit viața.Începând cu anul 2008, Forțele Navale ale Chinei participă la escortele navale din zona maritimă a Somaliei, trimițând în total 22 de nave, escortând peste 6000 de vase ale Chinei și ale altor țări.

Anul trecut, China a anunțat că va stabili un fond de 10 ani pentru Pace și Dezvoltare China-Națiunile Unite în valoare de 1 miliard de dolari SUA. China a decis să preia inițiativa în înființarea unei armate permanente de poliție pentru menținerea păcii, și crearea unui detașament de aşteptare de 8000 de oameni pentru menținerea păcii. În următorii 5 ani, China va antrena 2000 de militari din alte țări pentru operațiuni de pace, și va acorda ajutor militar nerambursabil Uniunii Africane, în valoare de 100 milioane de dolari americani.

Dragi prieteni,

Responsabilitatea internațională ce îi revine Chinei se mărește neîncetat, incluzând trimiterea de ajutoare medicale în Africa de Vest pentru a lupta împotriva virusului Ebola, evacuarea chinezilor și străinilor din Yemen, trimiterea de flote pentru escortarea navelor, acordarea de ajutoare umanitare de urgență, oferirea în mod constant a din ce în ce mai multe produse pentru securitatea publică internațională.

La nivel internațional, există unii oameni care negrijând contribuția Chinei, răspândesc terorii ale „amenințării Chinei”. Toate acestea provin din necunoaştere a culturii, istoriei, și a politicii chineze actuale, sau sunt rezultatul unor înțelegeri greșite și a unor prejudecăți. Încă din Antichitate, China a fost adepta principiului „cei puternici nu îi asupresc pe cei slabi, iar cei bogați nu îi nedreptățesc pe cei sărmani”, și este adânc înrădăcinat în conștiința chineză că „o țară deși este puternică, belicozitatea de război o va duce sigur la pieire”. Poporul chinez prețuiește pacea, nu va renunța niciodată la determinarea și dorința de a proteja pacea, și niciodată nu va impune asupra altora suferințele prin care a trecut. Indiferent că acum sau în viitor,China nu va urmări niciodată expansiunea militară, nu se va lupta pentru hegemonie, nu va pretinde hegemonia, nu se va confrunta și nu va amenința nicio altă țară.

Stimate doamne, stimați domni,

De curînd, au fost convocate Sesiunile anuale ale Adunării Reprezentanților Poporului Chinez şi ale Conferinţei Consultative Politice a Poporului Chinez, în urma cărora a fost adoptat cel de-al 13-lea Plan Cincinal, iar China a intrat deja în etapa decisivă a realizării comprehensive a unei societăți a bunăstării decente. Până în anul 2020, vom realiza unul dintre cele două obiective centenare, acela de a dubla produsul intern brut și venitul per capita al cetățenilor de la orașe și de la sate, comparativ cu anul 2010.Construirea apărării naționale și a armatei trebuie să fie adaptate la obiectivele naționale de dezvoltare , pentru a apăra cu eficiență securitatea națională, și pentru a menține pacea în lume.

În acest sens, în prezent, China este în curs de aprofundare a reformei apărării naționale și a reformei militare, și a făcut deja publică reducerea armatei cu 300.000 de militari, formarea unuei structuri de conducere a forțelor terestre, înființarea a 5 regiuni de operațiuni militare, iar orgenele Comisiei Militare Centrale, formate din Statul General Major, Departamentul Politic Central, Departamentul General de Logistică, Departamentul General al Armamentului etc. au fost transformate în cele 15 departamente funcționale.Anul acesta, bugetul militar al Chinei a crescut cu 7,6%, fiind cea mai slabă creștere din ultimii 6 ani, cheltuielile militare reprezentând aproximativ 1,3% din Produsul Intern Brut al țării, vizibil cu mult mai mic decât procentul mediu la nivel mondial de 2,6%.

În următoarea etapă, vom continua să reformăm organizarea trupelor, să realizăm un nou tip de sistem de formare a experților militari, să stimulăm dezvoltarea profundă a armonizării dintre armată și societatea civilă, să optimizăm structura de comandă și sistemul de organizare a Trupelor Poliției Armate . Până în anul 2020,China va obține progrese remarcabile în sistemul de conducere și management al forțelor armate, și în sistemul de comandă al operațiunilor comune, pentru a oferi o garanție de securitate fermă și puternică a păcii la nivel mondial, a prosperității și puterii țării, revigorării naționale, fericirii poporului nostru.

Și România promovează activ reforma apărării naționale, pentru optimizarea mecanismului de comandă și îmbunătățirea echipamentului militar. Nu încape nicio îndoială că cele două părți pot să coopereze, să învețe una din experiența alteia, și astfel să se complementeze. Atât China cât și România urmează o strategie de apărare națională defensivă, și ambele au aspirații comune în ceea ce privește protejarea suveranității și securității naționale, menținerea păcii internaționale. Sper ca fiecare din membrii acestui colegiu, dintre cei prezenți aici, să fructifice la maximum potențialul cooperării dintre China și România,și să stimuleze cooperarea militară dintre cele două state să dea rezultate. Îmi doresc ca atât China cât și România să aducă o și mai mare contribuție la opera nobilă a păcii și dezvoltării omenirii .

Vă mulțumesc pentru atenție!

Ambasada Republicii Populare Chineze în România
http://www.chinaembassy.org.ro