Domnul ambasador Xu Feihong s-a întâlnit cu Secretarul General al Consiliului Orașelor și Regiunilor Dunărene

2015/04/16

În data de 1 aprilie 2015, domnul ambasador Xu Feihong s-a întâlnit cu Secretarul General al Consiliului Orașelor și Regiunilor Dunărene, domnul Eric Bartha. La întâlnire a participat și Directorul General al Fundaţiei Eurisc, domnul Liviu Mureșan.

Domnul secretar general Bartha a prezentat pe scurt strategia UE pentru regiunea Dunării, exprimându-și speranța ca între această strategie și inițiativa părții chineze „O centură, un drum” să existe o legătură eficientă, care să promoveze pacea, dezvoltarea și prosperitatea statelor riverane Dunării. Dunărea inferioară străbate teritoriul României, fapt pentru care partea română este gata să joace un rol de coordonare în regiune, promovând punerea în aplicare a proiectelor mari de cooperare dintre China și țările Europei Centrale și de Est în domenii precum transporturi, poduri, drumuri şi navigaţii fluviare etc. Consiliul Orașelor și Regiunilor Dunărene, cu sediul principal în oraşul Ulm din Germania, dorește să stabilească relații cu departamentele chineze relevante şi, să întărească schimburile și cooperarea.

Domnul ambasador Xu a făcut o scurtă prezentare a conținutului documentului „Viziunile și acțiunile de promovare și construire a Centurii Economice de-a lungul Drumului Mătăsii şi Drumului Maritim al Mătăsii din Secolul XXI”, indicând faptul că „O centură, un drum” este un proces de cooperare divers și deschis. Partea chineză dorește să folosească în mod activ mecanismele de cooperare bilaterale și multilaterale existente, să promoveze realizarea proiectului „O centură, un drum”, încurajând dezvoltarea viguroasă a cooperării regionale. Ambasada R.P. Chineze în România este gata să promoveze întărirea cooperării chino-europene și chino-române în regiunea Dunării și să medieze schimburile dintre partea chineză și Consiliul Orașelor și Regiunilor Dunărene.

Ambasada Republicii Populare Chineze în România
http://www.chinaembassy.org.ro