La București au avut loc lucrările celei de-a XXIV-a șesiune a Comisiei interguvenamentală chino-română de cooperare economică (Comisia mixtă)

2014/10/18
 

În data de 17 octombrie, domnul Wang Shouwen, ministrul asistent in cadrul Ministerului comerțului din Republica Populara Chineza si președintele părții chineze a Comisiei mixte, împreuna cu domnul Cosmin Catalin Olteanu, secretar de stat in cadrul Ministerului Economiei si, președintele părții române a Comisiei mixte, au condus lucrările celei de-a XXIV-a șesiune a Comisiei interguvenamentală chino-română de cooperare economică (Comisia mixtă). La încheierea lucrărilor, cele două părți au semnat împreună procesul verbal al lucrărilor sesiunii. La aceast eveniment au participat și doamna Huo Yuzhen ambasador a R.P. Chineze în România, domnul Liu Jianwei, Consilier economico-comercial, delegații și reprezentanți a ambelor guverne respectiv întreprinderi, în total 40 de persoane.

Ambasada Republicii Populare Chineze în România
http://www.chinaembassy.org.ro