? Ambasadorul Jiang Yu a publicat un articol în „People’s Daily”-- “inspirându-ne din înțelepciunea istorică, moștenim și promovăm prietenia chino-română”

Ambasadorul Jiang Yu a publicat un articol în „People’s Daily”-- “inspirându-ne din înțelepciunea istorică, moștenim și promovăm prietenia chino-română”

2021-10-20 23:47

La data de 14 octombrie 2021, Ambasadorul Chinei în România, dna Jiang Yu a publicat un articol în „People’s Daily”-- „inspirându-ne din înțelepciunea istorică, moștenim și promovăm prietenia chino-română”, pentru a comemora 50 de ani de la revenirea Chinei la Organizația Națiunilor Unite. Articolul complet este după cum urmează:

La 25 octombrie 1971, cea de-a 26-a Adunare Generală a Organizației Națiunilor Unite a adoptat Rezoluția 2758 cu o majoritate covârșitoare, restabilind toate drepturile legale ale Republicii Populare Chineze în cadrul Organizației Națiunilor Unite, deschizând un nou capitol de cooperare între China și Națiunile Unite. Fiind unul dintre coautorii propunerii de rezoluție, România a jucat un rol important în restaurarea locului legal al Chinei Noi în Organizația Națiunilor Unite. Acesta a fost un gest plin de culoare în lunga poveste de prietenie China-România, pe care guvernul și poporul chinez nu-l va uita niciodată.

     

De la aderarea la Organizația Națiunilor Unite în 1955, România a susținut întotdeauna activ ca guvernul Republicii Populare Chineze să fie singurul reprezentant legal al Chinei în Organizația Națiunilor Unite și a depus mult efort în acest sens. În iulie 1971, România și multe alte țări au scris o scrisoare însoțită de un memorandum către Secretarul General al Organizației Națiunilor Unite, în care se solicita ca restabilirea drepturilor legale ale Republicii Populare Chineze la Organizația Națiunilor Unite să fie inclusă pe agenda celei de-a 26-a Adunări Generale a ONU ca o problemă urgentă. De atunci, România și alți 23 de susținători au rezistat presiunilor și au depus eforturi neîncetate pentru a ajuta în cele din urmă China Nouă să își restabilească locul legal în cadrul Organizației Națiunilor Unite. Aceste țări au aderat la principiile dreptului internațional și au demonstrat cu acțiuni concrete căutarea justiției și a sentimentelor prietenoase față de China și poporul chinez.

     

Vreau să menționez în mod special, un vechi prieten al poporului chinez, fostul Ministru adjunct al Afacerilor Externe al României, care a asistat la întregul proces de dezbateri și voturi la cea de-a 26-a Adunare Generală a ONU, șeful adjunct al delegației române la cea de-a 26-a Adunare Generală a Națiunilor Unite, Nicolae Ecobescu. În 2019, la scurt timp după ce am devenit ca Ambasador al Chinei în România, l-am vizitat pe dl Ecobescu de „Ziua Națiunilor Unite”. Deși a trecut aproape o jumătate de secol, el încă prețuiește acea perioadă a istoriei, spunându-mi în mod clar despre sprijinul României pentru restaurarea drepturilor legale ale Chinei Noi în Organizația Națiunilor Unite. El a spus că, după ce a fost adoptată rezoluția, a existat o perioadă lungă de aplauze, plină de o atmosferă festivă. El a subliniat că demersul României nu a fost doar din prietenie și solidaritate între cele două popoare, ci și în sprijinul justei cauze a lumii, restabilirea locului legal al Chinei Noi în cadrul Organizației Națiunilor Unite fiind o mare victorie. Deși s-a retras de mulți ani, dl Ecobescu a fost întotdeauna preocupat de rolul Chinei în Organizația Națiunilor Unite și alte organizații internaționale. China participă activ la afacerile internaționale, influența sa pe scena internațională crește de la o zi la alta, iar contribuția sa la pacea și dezvoltarea mondială a atras atenția la nivel mondial. Toate acestea l-au făcut să se simtă cu adevărat fericit.

     

La cinci zile după fondarea Chinei Noi, România a stabilit relații diplomatice cu R.P. Chineză, devenind a treia țară din lume care a stabilit relații diplomatice cu China Nouă. În cei 72 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice, cele două părți s-au înțeles și s-au susținut reciproc și au scris împreună episoade memorabile de prietenie. China și România urmează tendința păcii și dezvoltării, urmăresc politici externe independente și dezvoltă relații dincolo de diferențele de ideologie și sisteme sociale, relațiile bilaterale au fost ridicate și a fost stabilit un Parteneriat amplu de prietenie și cooperare. De la izbucnirea epidemiei de COVID-19, cele două părți au lucrat cot la cot pentru a asigura siguranța, sănătatea și bunăstarea popoarelor din cele două țări și au scris împreună o poveste minunată a prieteniei subliniată de proverbul „prietenul la nevoie se cunoaște". Comerțul dintre cele două țări a crescut în raport cu tendința, iar schimburile interumane s-au dezvoltat, demonstrând pe deplin rezistența puternică și potențialul imens al cooperării pragmatice bilaterale. China și România susțin scopurile și principiile Cartei ONU, practică ferm multilateralismul, participă activ la menținerea păcii, oferă asistență umanitară și alte operațiuni, se străduiesc să mențină pacea și securitatea mondială și se angajează să realizeze o dezvoltare durabilă.

    

De-a lungul anilor, China nu a uitat niciodată sprijinul și asistența oferite de țările prietene, inclusiv România, și a menținut întotdeauna steagul păcii, dezvoltării, cooperării de tip câștig în comun, realizând o cooperare prietenoasă cu alte țări și  jucând un rol important în promovarea păcii și dezvoltării mondiale. Aflându-ne într-un nou punct de plecare istoric, China și România vor moșteni prietenia tradițională, vor promova dezvoltarea continuă a relațiilor bilaterale și vor aduce contribuții mai mari la menținerea sistemului internațional al Organizației Națiunilor Unite și la promovarea construirii unei comunități umane cu un destin comun.


Ambasada Republicii Populare Chineze în România
http://www.chinaembassy.org.ro