Salariul minim pe economie va creşte substanţial în China

2010/05/10

Autorităţil chineze au decis să mărească salariul minim pe economie. Conform unui ghid care a fost oferit lucrătorilor chinezi, salariul minim pe economie va cunoaşte o creştere substanţială. Guvernanţii au avut în vedere în primul rând creşterea veniturilor populaţiei cu câştiguri financiare modeste şi restrângerea diferenţelor salariale între angajaţi

Presa chineză a subliniat că salariul minim pe economie afectează direct interesele unei mari părţi a populaţiei. Publicarea acestui ghid transmite un semnal că guvernul este preocupat de rezolvarea problemei dezechilibrului în distribuirea veniturilor.

Ambasada Republicii Populare Chineze în România
http://www.chinaembassy.org.ro