China investeşte în pregătirea talentelor pentru ţările în curs de dezvoltare

2009/11/09

În ultimii ani guvernul chinez şi-a întărit cooperarea cu ţările în curs de dezvoltare în pregătirea talentelor, iar modalitatea de cooperare în acest domeniu s-a diversificat.

În ciuda sarcinilor grele cu care se confruntă dezvoltarea ei, China a oferit în ultimii 30 de ani ţărilor în curs de dezvoltare ajutoare în domeniile industrial, agricol, cultural, ale educaţiei, sănătăţii, telecomunicaţilor, electricităţii şi al transproturilor. Mai mult de 100.000 de oficiali şi tehnicieni din peste 170 de ţări şi regiuni din lume au venit să participe în China la diverese cursuri de pregătire, colocvii, simpozioane şi activităţi de împărtăşire a experienţelor pozitive obţinute de China în diferite domenii.

Ambasada Republicii Populare Chineze în România
http://www.chinaembassy.org.ro