China a contribuit la reducerea sărăciei din lume

2009/10/16
Sămbâtă va fi Ziua Internaţionlă pentru Eradicarea Sărăciei. Într-un articol publicat recent, Fan Xiaojian, directorul Biroului pentru Problema Sărăciei de pe lângă Consiului de Stat al Chinei, a afirmat că rezultatele obţinute de China în eradicarea sărăciei au contribuit la accelerarea procesului mondial de reducere a acestui fenomen. China este prima ţară din lume care a realizat într-o foarte mare măsură obiectivele milenare ale dezvoltării propuse de ONU, adică reducerea pânăla jumătate a numărului celor săraci prin ridicarea nivelului de trai.
Ambasada Republicii Populare Chineze în România
http://www.chinaembassy.org.ro