Noi măsuri pentru asigurarea funcţionării normale a băncilor comerciale

2005/01/08

(de la www.cri.com.cn) Comitetul pentru Supravegherea şi Administrarea Sectorului Bancar din China a emis recent "Îndrumările privind Gestionarea Riscurilor de pe Piaţă pentru Băncile Comerciale", ca o măsură pentru asigurarea bunei funcţionări a băncilor vizate. Toate băncile comerciale sunt obligate să satisfacă în viitorii 3-4 ani condiţiile menţionate în document pentru a putea funcţiona la nivelul raţional al riscurilor.

Ambasada Republicii Populare Chineze în România
http://www.chinaembassy.org.ro