China va acţiona pentru ridicarea calităţii valorificării capitalului străin

2004/12/14
(www.cri.com.cn) Doamna Wu Yi, vicepremierul chinez care răspunde de comerţul exterior şi cooperarea economică cu străinătatea, a declarat astăzi la Beijing că în viitor, simultan cu amplificarea continuă a eforturilor de atragere a investiţiilor străine, ţara noastră va acţiona cu precădere pentru ridicarea calităţii valorificării capitalului străin în vederea perfecţionării structurii sectoarelor industriale interne şi a ridicării capacităţii acestora de exploatare a resurselor prin forţe proprii. Wu Yi a făcut această afirmaţie la o consfătuire organizată astăzi la Beijing cu participarea reprezentanţilor zonelor de dezvoltare de importanţă naţională din ţara noastră. Acestea reprezintă parcuri industriale moderne create de China pentru absorbirea investiţiilor străine şi se bucură de facilităţi multiple acordate de guvernul central şi autorităţile locale. Statul chinez a început din 1984 să înfiinţeze zone de dezvoltare de importanţă naţională. În prezent există în întreaga ţară 49 de asemenea zone. Pentru marcarea a 20 de ani de la crearea în China a zonelor de dezvoltare economică şi tehnologică de importanţă naţională, precum şi programarea activităţilor în domeniu în perioada următoare, Ministerul Comerţului şi alte departamente guvernamentale au organizat astăzi la Beijing o consfătuire naţională consacrată zonelor amintite. La reuniune, vicepremierul Wu Yi a apreciat elogios rolul de model pe care l-au jucat respectivele zone de dezvoltare în deschiderea către exterior, ca şi contribuţiile importante ale acestora la economia naţională. Ea a arătat că absorbirea capitalului străin constituie şi în viitor componenta de bază a politicii de deschidere a statului, dar accentul activităţilor în domeniu trebuie pus pe valorificarea calitativă a capitalului străin, pentru ridicarea capacităţii noastre de exploatare independentă. ( sunet 1 ) „ Atragerea de capital străin urmăreşte ridicarea capacităţii noastre de exploatare independnentă. Nu trebuie să introducem în repetate rânduri aceleaşi lucruri, făcând doar imitaţii. De aceea, în problema introducerii capitalului străin, accentul trebuie pus pe ridicarea capacităţii de exploatare pe baza eforturilor proprii şi înmulţirea produselor şi tehnologiilor proprii." Wu Yi consideră că mutarea accentului activităţilor de absorbire a investiţiilor străine se datorează concurenţei externe puternice cu care se confruntă China, pornind totodată de la necesităţile dezvoltării economiei interne. Conform programului de dezvoltare a Chinei, până în anul 2020 produsul intern brut al ţării noastre va creşte de 4 ori faţă de cel din 2000, ajungând la 4000 miliarde dolari. Pentru aceasta, trebuie să schimbăm modalităţile înapoiate de dezvoltare economică şi să perfecţionăm structura sectoarelor economice din ţară. Cu privire la modalităţile de ridicare a calităţii valorificării capitalului străin în noua situaţie, Wu Yi a arătat: ( sunet 2 ) „ În noua epocă, în asimilarea investiţiilor străine trebuie să avem noi concepţii. Acum valorificăm selectiv capitalul străin, cu alte cuvinte vrem să introducem tehnologii avansate şi prestări de servicii cu o mare valoare adăugată. De asemenea, atragem companiile internaţionale să-şi înfiinţeze centre de cercetare în China. Astfel, prin transferul de talente şi tehnologii, să ridicăm capacitatea noastră de creaţie independentă. " Pentru aceasta, susţine doamna Wu Yi, guvernul chinez va întări şi mai mult măsurile de protejare a proprietăţii intelectuale. În acelaşi timp zonele de dezvoltare economică şi tehnologică de importanţă naţională trebuie să joace în continuare rolul de locomotivă în domeniul absorbirii capitalului străin, acţionând continuu pentru reducerea cheltuielilor manageriale, ridicarea randamentului administrativ şi perfecţionarea atmosferei investiţionale.
Ambasada Republicii Populare Chineze în România
http://www.chinaembassy.org.ro