Foşti Ambasadori Români în China

2019/03/31

Foşti Ambasadori Români în China

Teodor Rudenco(1950.03)

Iacob Coţoveanu(1952.12)

Nicolae Cioroiu (1956.06)

Teodor Rudenco(1957.11)

Barbu Zaharescu(1959.02)

Dumitru Gheorghiu(1961.09)

Aurel Duma (1966.04)

Nicolae Gavrilescu (1972.01)

Florea Dumitrescu(1978.07)

Angelo Miculescu (1983)

Romulus Ioan Budura(1990.08)

Virgiliu Constantinescu(1996.03)

Ioan Dunca (1999.04)

Viorel Isticioaia Budura(2002.11)

Doru Romulus Costea (2012.01)

Basil Vasilica Constantinescu (2017.10- )

Ambasada Republicii Populare Chineze în România
http://www.chinaembassy.org.ro