Ambasada Chinei în România a organizat un simpozion mass-media

2019/08/03

La 1 august 2019, Ambasadorul Jiang Yu a invitat la ambasadă reprezentaţii mass-media din România pentru a discuta și a face schimb de opinii cu privire la dezvoltarea și conceptele diplomatice ale Chinei, relațiile China-UE, relațiile China-România, relațiile internaționale și cooperarea în domeniul mass-media etc. Reprezentanții din 11 instituții mass-media, cum ar fi directorul general al Agenției Naționale de Presă AGERPRES, realizator de le Televiziunea Română, directorul cotidianului "Nine O'Clock", proprietarul B1 TV, directorul revistei "ECONOMISTUL", redactorul-șef al revistei "Reporter Global" , redactorul-șef al ziarului "Curierul Național", redactorul-șef adjunct al ziarului "România Liberă" etc., și președintele Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, au participat la eveniment. La intalnire a participat și dl Zhao Lei, consilierul Ambasadei Chinei în România.

Ambasadorul Jiang Yu a spus că prietenia tradițională este linia principală a cursului extraordinar al relației China-România de 70 de ani, de asemenea, este un tezaur valoros al celor două țări și celor două popoare. În acest an se împlinesc 70 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre China și România şi 15 ani de la stabilirea Parteneriatului amplu de prietenie și cooperare. Relațiile dintre China și România se află la un nou punct de plecare, bazându-se pe realizările anterioare. În primul rând, cele două părți ar trebui să prețuiască această prietenie, să profite de ocazia "dublei aniversări" pentru a menține prietenia tradițională, să consolideze Parteneriatul amplu de prietenie și cooperare dintre China și România, să aprofundeze schimburile la toate nivelurile și să consolideze continuu opinia publică și fundamentul social al prieteniei dintre cele două țări. În al doilea rând, trebuie să pricepem această prietenie și să ne asigurăm că relațiile bilaterale nu vor fi afectate de schimbările situației internaționale sau de situația politică internă, să continuăm să ne sprijinim ferm unul pe celălalt în ceea ce privește interesele noastre fundamentale și preocupările majore, mergând tot timpul pe calea prieteniei cuprinzătoare, a cooperării reciproc avantajoase și a dezvoltării comune. În al treilea rând, trebuie să aprofundăm această prietenie, să activăm continuu potențialul, să insuflăm vitalitate, să ne bazăm pe cele trei platforme majore - Iniţiativa "Belt and Road", Formatul de cooperare dintre China și ţările din Europa Centrală și de Est și Cooperarea China-UE, să continuăm să extindem cooperarea pragmatică în diverse domenii și să producem mai multe rezultate de cooperare. În al patrulea rând, această prietenie trebuie să fie transmisă. Relațiile chino-române sunt deschise și inclusive și se pot completa în paralel cu alte parteneriate. Sperăm că prietenia tradițională dintre China și România va continua să fie o punte de legătură între China și Occident, între Asia și Europa.

Ambasadorul Jiang Yu a spus că cooperarea de tip câștig-câștig s-a dovedit prin practica a fi o caracteristică importantă a relațiilor China-UE. Europa este un pol important al lumii. China acordă o importanță deosebită rolului și influenței UE în afacerile internaționale și a susținut întotdeauna ferm procesul de integrare europeană, sperând ca UE să rămână unită, stabilă, deschisă și prosperă și sprijină UE să joace un rol mai mare în afacerile internaționale. De la începutul acestui an, schimburile la nivel înalt dintre China și UE au fost intense, aducând un nou impuls în relațiile China-UE, arătând largi interese comune ale Chinei și UE în aprofundarea cooperării pragmatice cu beneficii reciproce. Relațiile dintre China și UE au demonstrat o tendință bună de dezvoltare continuă. Fiind două forțe importante care sunt și parteneri strategici cuprinzatori, interesele comune ale Chinei și UE sunt mult mai mari decât divergențele dintre acestea. Cele două părți ar trebui să profite de oportunitatea pentru a menține în comun sănătatea și stabilitatea relațiilor China-UE, pentru a promova sinergia dintre inițiativa "Belt and Road" și Strategia UE privind conectarea Europei și a Asiei și pentru a consolida comunicarea și coordonarea afacerilor internaționale și regionale, astfel încât să îndrepte relațiile China-UE către o direcție de dezvoltare cu beneficii reciproce.

Ambasadorul Jiang Yu a spus că corectitudinea și dreptatea sunt criterii importante pentru gestionarea relațiilor internaționale în prezent, reprezentând calea corectă și tendința generală a lumii care are nevoie de garanția sistemului, spirit de cooperare și conștiență de beneficii reciproce. Toate părțile din comunitatea internațională ar trebui să promoveze corectitudinea și dreptatea, să practice multilateralismul și să caute cooperarea cu beneficii reciproce. Întreaga lume ca o singură comunitate reprezintă orizontul internațional al Chinei. China are o viziune globală, o gândire mondială și o răspundere mare. China aderă la calea dezvoltării pașnice, susține principiul consultării extinse, al contribuției comune și al beneficiilor comune pentru promovarea construcției "Belt and Road", insistă în construirea unui parteneriat global, respectă conceptul de corectitudinea și dreptate pentru a promova reforma sistemului global de guvernare, promovează cu fermitate o nouă formă de relații internaționale, bazate pe respect reciproc, corectitudine, dreptate și cooperare reciproc avantajoasă, și construirea unei comunități umane cu un destin comun pentru a construi o lume deschisă și tolerantă, curată și frumoasă, care să se bucure de o pace durabilă, de siguranță generală și de prosperitate comună. China se angajează să îmbine dezvoltarea Chinei cu dezvoltarea comună a lumii, contopind realizarea visului chinez cu realizarea visului mondial și să contribuie cu înțelepciunea chineză și proiectele chineze la pace și dezvoltare mondială.

Ambasadorul Jiang Yu a mai apreciat rolul important jucat de mass-media din România în promovarea dezvoltării relațiilor dintre cele două țări și îmbunătățirea comunicării dintre popoare, exprimându-și admirația pentru eforturile îndelungate ale mass-media din România pentru promovarea dezvoltării relațiilor chino-române. Se speră că în următoarea etapă mass-media din România va lua în considerație situația generală, va înțelege tendința lumii și se va concentra pe următoarele patru aspecte: în primul rând, să protejeze în comun prietenia chino-română, să răspândească pe larg realizările și experiențele dezvoltării relațiilor de prietenie chino-române, să prezinte în totalitate seria de sărbători diverse, adăugând un impuls navigării stabile și continue a navei mari de relații chino-române. În al doilea rând, ar trebui să spună în mod viu povești despre China și România, să prezinte o Chină adevărată și cuprinzătoare în conformitate cu fapte, să raporteze în mod corect și obiectiv despre conceptul și filozofia dezvoltării Chinei. În al treilea rând, să promoveze în comun cooperarea China-UE cu rezultate reciproc avantajoase, să prezinte în mod activ povești de succes ale cooperării China-UE cu beneficii reciproce, bazate pe datele și faptele convingătoare, oferind o relatare sinceră a rezultatele pragmatice ale cooperării China-UE și "17+1". În al patrulea rând, să promoveze în comun corectitudinea și dreptatea internațională, făcând apel în mod activ la comunitatea internațională pentru a susține corectitudine, dreptate și multilateralism, sprijinind sistemul internațional cu Organizația Națiunilor Unite ca nucleu și cu dreptul internațional ca bază și un sistemul comercial multilateral cu Organizația Mondială a Comerțului ca nucleu și cu reguli ca bază. Ambasadorul Jiang Yu a subliniat că speră ca principalele instituții mass-media din România folosească platformele, cum ar fi Alianța Belt & Road News etc., pentru a desfășura în mod activ diverse dialoguri și schimb de produse de știri, pentru a promova schimburi de personal și a împărtăși progresul tehnologic, pentru a construi în comun platformele de schimb de informații, de cooperare și de comunicare dintre mass-media, răspândind reciproc informații obiective, exacte și corecte.

Reprezentanții mass-media din Romania au mulțumit părții chineze pentru susținerea îndelungată pentru schimburile și cooperarea mass-media româno-chineză și au spus că România și China au o prietenie tradițională. Cele două țări se respectă și se sprijină reciproc întotdeauna. Dezvoltarea relațiilor bilaterale se bucură de oportunități istorice importante. Prietenia dintre China și România are o istorie lungă, devenind chiar mai fermă odată cu trecerea timpului și se bucură de numeroase schimburi interumane active. Cele două popoare se înteleg și se atrag reciproc. Astăzi, realizările Chinei în modernizare și influența Chinei în lume sunt remarcabile. Calea de dezvoltare și filozofia Chinei sunt inspiratoare. Platformele de cooperare precum "Belt and Road" și formatul de cooperare "17+1" inițiat de China sunt atractive. Mass-media din România este dispusă să consolideze în continuare schimburile și cooperarea cu mass-media chineză, să joace un rol activ drept punte de legătură și să contribuie la promovarea înțelegerii reciproce, obiective si cuprinzătoare dintre cele două popoare și să contribuie la dezvoltarea aprofundată a relațiilor China-România și China-UE.

Ambasada Republicii Populare Chineze în România
http://www.chinaembassy.org.ro