Ambasadorul Jiang Yu a vizitat Portul Constanţa

2019/07/04

La 3 iulie 2019, Ambasadorul Jiang Yu a fost invitat să viziteze Portul Constanța, unde a făcut schimb de opinii cu Daniela Şerban, directorul general al Administraţiei Porturilor Maritime - Constanţa. În aceeași zi, Ambasadorul Jiang Yu s-a întâlnit, de asemenea, cu Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, dl Dumitru Daniel Learciu și cu Primarul Municipiului Constanța, dl Decebal Făgădău.

Directorul general Daniela Şerban a spus că portul Constanţa este un port natural cu ape adânci și cel mai mare port din Marea Neagră. Are o capacitate puternică de operare a mărfurilor și este comparabil cu porturile importante din Europa și din alte părți ale lumii. În prezent, traficul de mărfuri din portul Constanţa nu este saturat și există încă un mare potențial de dezvoltare. Portul Constanţa cooperează bine cu companii chineze precum China COSCO Shipping și COFCO şi speră că mai multe întreprinderi chineze vor participa activ la modernizarea infrastructurii și protecția mediului în portul Constanța, cum ar fi extinderea terminalului și lucrările de dragaj.

Ambasadorul Jiang a spus că portul Constanţa este unul dintre principalele porturi de vămuire pentru comerțul dintre cele două țări și are o poziție deosebit de importantă în promovarea dezvoltării relațiilor economice și comerciale bilaterale. În ultimii ani, amploarea comerțului bilateral a crescut constant. Se crede că, odată cu îmbunătățirea continuă a condițiilor de infrastructură și a facilităților vămuirii, mai multe bunuri chineze vor intra pe piața română prin portul Constanţa, iar mai multe întreprinderi chineze vor alege să treacă Canalul Dunăre-Marea Neagră pentru a transporta mărfuri şi către alte țări europene.

Ambasadorul Jiang a spus că relațiile dintre cele două țări se află într-o perioadă importantă pentru îmbunătățirea calității și avansarea în grad și se confruntă cu noi oportunități rare de dezvoltare. China încurajează întreprinderile chineze competente şi onorabile să participe activ la construirea infrastructurii în portul Constanţa. De asemenea, se speră că departamentele vamale ale celor două părți vor consolida cooperarea și schimbul de informații pentru a servi mai bine comerțului dintre cele două țări.

Ambasadorul Jiang a subliniat că inițiativa ”Belt and Road” oferă o oportunitate importantă regiunilor de-a lungul traseului, cum ar fi şi Constanţa, pentru a realiza ”o depăşire la curbă” şi un salt de dezvoltare. Cel de-al doilea forum ”Belt and Road” pentru cooperarea internațională în mod clar va promova interconectarea rutieră, maritimă, aeriană și online și va construi un parteneriat global de interconectare. Cooperarea pentru proiecte respective ar trebui să respecte orientările guvernamentale, predominarea întreprinderilor și operațiunile de piață și să asigure durabilitatea dezvoltării. În prezent, China se angajează să promoveze o nouă rundă de deschidere la un nivel mai înalt, care va oferi cu siguranță mai multe oportunități pentru construirea în comun a inițiativei ”Belt and Road” și a dezvoltării economiei mondiale.

Ambasadorul Jiang a subliniat faptul că portul Constanţa are o poziție geografică favorabilă și este un important oraș cheie pentru construirea inițiativei ”Belt and Road”, care prin îmbunătățirea semnificativă a mediului software și hardware, în combinație cu obiectivele proprii de dezvoltare, ar trebui să devină o perlă strălucitoare a Mării Negre pe traseul eurasiatic maritim al mătăsii. China este dispusă să discute în mod activ cu partea română despre sinergia inițiativei ”Belt and Road” cu strategia UE privind conectarea Europei și a Asiei și cu de ”Inițiativa celor Trei Mări”, să găsească puncte de convergență și să realizeze o cooperare multipartită pentru a obține beneficii reciproce de tip câștig-câștig.

Directorul general Daniela Şerban a mai spus că portul Constanţa va studia în mod activ oportunitățile de dezvoltare favorabile generate de inițiativa ”Belt and Road”, va spori considerabil nivelul infrastructurii din portul Constanţa, va profita de ocazia aniversării a 70 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre cele două țări și va stabili legături mai apropiate cu porturile din China precum Lianyungang și Ningbo, va învăța din experiența acestora în construcție portuară, gestionarea operațiunilor și aplicarea echipamentelor de automatizare şi va creşte contant atractivitatea portului Constanţa.

În timpul vizitei sale la portul Constanţa, Ambasadorul Jiang a vizitat, de asemenea, COFCO International, aflat în zona portuară, pentru a înțelege mersul companiei și siguranța producției și pentru a-i saluta pe angajații locali.

La întâlnirea cu Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Constanța și cu Primarul Municpiului Constanţa, cele două părți au declarat în unanimitate că cooperarea dintre judeţul Constanța, municipiul Constanţa și China are o lungă istorie, o gamă largă de domenii și un potențial deosebit, sperând să adopte o atitudine mai activă şi mai întreprinzătoare, să înțeleagă tendința de dezvoltare și să utilizeze pe deplin inițiativa ”Belt and Road” și formatul de cooperare dintre China și țările din Europa Centrală și de Est, pentru a construi o nouă platformă pentru cooperarea locală și transformarea resurselelor, avantajelor și nevoilor locale în ”cleștele” cooperării pragmatice, promovând schimburile și cooperarea în domeniul infrastructurii, industriei, agriculturii, educației, culturii, turismului etc., și făcând cooperarea locală să joace pe deplin rolul de promotor și catalizator în dezvoltarea relațiilor bilaterale.

Ambasada Republicii Populare Chineze în România
http://www.chinaembassy.org.ro