Ambasadorul Jiang Yu s-a întâlnit cu liderii principalelor partide politice din România

2019/06/28

Recent, Ambasadorul Jiang Yu a avut întâlniri de curtoazie cu Președintele Uniunii Democrate Maghiare din România, dl Hunor Kelemen, Președintele partidului PRO România, dl Victor Ponta, Președintele Uniunii Salvați România, dl Dan Barna, pentru a face schimb de opinii privind relațiile bilaterale și schimburile interpartinice. La întâlniri a participat și consilierul ambasadei dl Zhao Lei.

Ambasadorul Jiang Yu a spus că între China și România există relații de prietenie și cooperare de lungă durată, cele două popoare au încredere reciprocă și se tratează cu sinceritate, iar sentimentele prietenoase sunt adânc înrădăcinate în inimile celor două popoare. Prietenia tradițională dintre China și România este un tezaur al celor două popoare și reprezintă baza pentru aprofundarea relațiilor bilaterale pe care trebuie să o îngrijim și să o prețuim. Anul acesta marchează aniversarea a 70 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre China și România și cea de-a 15 aniversare de la stabilirea parteneriatului amplu de prietenie și cooperare dintre China şi România, și în special în ultimii ani, în cadrul inițiativei "Belt and Road" și a cooperării dintre China și țările din Europa Centrală și de Est, cooperarea bilaterală a demonstrat o tendință amplă și pozitivă de dezvoltare.

Ambasadorul Jiang Yu a subliniat că schimburile interpartinice dintre China și România reprezintă o parte importantă a relațiilor bilaterale, fiind un "catalizator" și "stabilizator" al cooperării pragmatice în diferite domenii de activitate între cele două țări, consolidând încrederea politică reciprocă, consolidând cooperarea pragmatică și aprofundând prietenia dintre popoare. Partidele politice reprezintă nucleul vieții politice a țării și forța cheie pentru dezvoltarea națională. În contextul în care structura actuală a lumii și structura de dezvoltare a lumii au cunoscut schimbări, Partidul Comunist Chinez este dispus să colaboreze cu partidele politice din întreaga lume, inclusiv cu principalele partide politice din România, pentru a fi împreună constructorii păcii mondiale, contribuitorii la dezvoltarea globală și apărătorii ordinii internaționale. Comunitatea umană cu un destin comun creează mai multe oportunități de cooperare pentru lume și se străduiește să promoveze dezvoltarea comună și prosperitatea tuturor țărilor din lume. În calitate de cel mai mare partid politic din lume, cu peste 90 de milioane de membri, Partidul Comunist Chinez, cu spiritul său global și responsabilitatea internațională, ca întotdeauna, va contribui la pacea și armonia din întreaga lume, va contribui la dezvoltarea comună a lumii și va continua să contribuie la schimbul și înțelegerea reciprocă a civilizației mondiale. Partidul Comunist Chinez dorește să construiască o platformă și o rețea de schimburi politice și de cooperare între cele două țări, sub diverse forme și la diferite niveluri: indiferent de filosofia de guvernământ și fundalul partidului politic, atât timp cât respectul este reciproc, dialogul este egal, toate pot fi discutate împreună, promovând astfel dezvoltarea relațiilor de stat și aprofundarea prieteniei dintre popoare.

Ambasadorul Jiang Yu a declarat, de asemenea, că este în interesul comun al celor două țări și al celor două popoare să consolideze și să dezvolte prietenia chino-română. Partidul Comunist Chinez și partidele politice majore din România au relații strânse de prietenie și cooperare de lungă durată. Acordăm atenție poziției și rolului important jucat de principale partide politice din România în viața politică și dezvoltării sociale și economice atât în țara cât și în Europa. Sperăm că, împreună cu principalele partide politice din România, vom merge dincolo de diferențele de opinii de partid și vom examina relația dintre cele două țări cu o viziune mai largă, vom consolida schimburile de experiență în guvernarea țării și dezvoltarea dialogurilor strategice, vom consolida îndrumarea politică asupra relațiilor bilaterale prin întreținerea oportunităților istorice și dirijarea orientării istorice. Schimburile interpartinice dintre cele două țări evidențiază, mai degrabă, respectul reciproc, dialogul egal și cooperarea, și nu utilizarea doctrinei ideologice de a "delimita", China nu va "urma" modelele străine și nici nu va "impune" modelul chinez și nu va obliga alte țări să ”copieze” abordarea Chinei. Suntem dispuși să colaborăm cu partidele politice din România pentru a contribui la bunăstarea și dezvoltarea comună a celor două popoare pe baza noului tip de relație interpartinică care caută un teren comun, rezervând diferențele, respectul reciproc și inspirarea reciprocă.

Partea română a spus că, în conjunctura schimbătoare și complexă a actualei situații mondiale, influența internațională a Chinei a cunoscut o ascensiune continuă, jucând un rol din ce în ce mai important pentru dezvoltarea comună a tuturor țărilor. Între România și China există o prietenie tradițională, iar întreprinderile și cetățenii chinezi stabiliți în România joacă un rol activ în dezvoltarea economică și socială românească. În contextul "dublei aniversări" din acest an, relațiile dintre România și China au parte de noi oportunități istorice. Consolidarea și dezvoltarea permanentă a relațiilor de prietenie și cooperare dintre România și China este poziția comună a partidelor politice românești. Toate partidele sunt dispuse să joace pe deplin rolul lor de influență și să adere la direcția menținerii dezvoltării durabile, stabile și sănătoase a relațiilor prietenoase și cooperante dintre România și China. Cooperarea pragmatică este centrul eforturilor pentru a servi dezvoltarea economică și socială a celor două țări și a bunăstării populației. Împreună cu China vom promova o dezvoltare mai amplă a parteneriatului de cooperare amiabilă dintre România și China, consolidând și intensificând schimburile interpartinice dintre cele două părți.

Ambasada Republicii Populare Chineze în România
http://www.chinaembassy.org.ro