Ambasadorul Jiang Yu s-a întâlnit cu Președintele Academiei Române

2019/06/28

La 26 iunie, Ambasadorul Jiang Yu a vizitat Academia Română, unde s-a întâlnit cu Președintele acesteia, dl Ioan Aurel Pop. Cele două părți au făcut schimb de opinii privind consolidarea cooperării științifice și tehnologice chino-române, precum și promovarea schimburilor de grupuri think-tank. Ambasadorul a fost însoțit de Consilierul de Știință și Tehnologie al Ambasadei, dl Zhang Jian.

Ambasadorul Jiang Yu a spus că Academia Română are o istorie lungă și bogată și reunește personalități marcante, fiind cea mai înaltă instituție academică de știință, artă și literatură, un important organism consultativ în domeniile precum economia și societatea și un think tank pe care guvernul și comunitatea se bazează în mare măsură. De-a lungul anilor, Academia Română a menținut întotdeauna o cooperare prietenoasă și deschisă cu instituțiile academice din China și a semnat acorduri de cooperare cu un număr de instituții de cercetare din China. Mecanismul stabil de cooperare bazat pe acorduri, a promovat schimbul de științe naturale și sociale între cele două țări, a sporit prietenia dintre cele două părți, a aprofundat înțelegerea reciprocă a personalului de cercetare științifică din cele două țări și a dat naștere unor rezultate fructuoase de cooperare.

Ambasadorul Jiang Yu a spus că în ultimii ani, prin progresul treptat al Inițiativei "Belt and Road" și al Cooperării "17+1", cooperarea China-România se confruntă cu noi oportunități. Inițiativa "Belt and Road" nu este un instrument geopolitic, ci o platformă de cooperare pragmatică pentru partenerii globali, inclusiv pentru România. Construcția "Belt and Road" se bazează pe principiul consultării extinse, al contribuției comune și al beneficiilor comune, pe conceptul de cooperare deschisă, ecologică și curată, pe o abordare de înaltă calitate, orientată spre oameni și durabilă. Partea chineză speră că Academia Română, ca un membru fondator al Alianței Organizațiilor pentru Știință și Tehnologie din cadrul "Belt and Road"”, va continua să participe activ la construcția "Belt and Road" și să ofere suport și sprijin intelectual pentru dezvoltarea în continuare a relațiilor bilaterale și a cooperării regionale.

Ambasadorul Jiang Yu a subliniat că relațiile China-România se află într-un punct important între trecut și viitor. Dubla aniversare este o ocazie de a aduce noi conotații și noi impulsuri relațiilor chino-române, iar ridicarea acestora la un nivel mai înalt reprezintă un consens larg al tuturor comunităților din ambele părți. Transformarea încrederii politice reciproce și a prieteniei profunde între cele două țări în rezultate mai pragmatice este în concordanță cu interesele fundamentale și pe termen lung ale celor două popoare. De la începutul acestui an, Academia Română și-a consolidat contactele strânse cu omologii săi chinezi și a organizat împreună cu partenerii din China seminarul de Inițiativa "Belt and Road" și Cooperarea ”17+1” și a profitat de oportunitatea de a îndeplini funcția de președinție rotativă a Consiliului UE să co-găzduiască împreună cu Ministerul Afacerilor Externe al României, Conferința internațională privind relațiile China-UE. Partea chineză apreciază în mod deosebit munca remarcabilă a părții române în promovarea dezvoltării relațiilor China-România și a relațiilor China-UE.

În ceea ce privește relațiile China-UE, ambasadorul Jiang Yu a spus că China și UE sunt parteneri strategici, ambii fiind susținători ai multilateralismului și al comerțului liber, se angajează să mențină un sistem internațional bazat pe Națiunile Unite și o ordine internațională bazată pe Drept internațional. China a susținut întoteanua procesul de integrare europeană și este bucuroasă să vadă o Europă unită, stabilă și prosperă. Relațiile China-România și relațiile China-UE se dezvoltă în paralel, se întăresc reciproc și se completează reciproc.

Președintele Ioan Aurel Pop a prezentat funcțiile și structura Academiei Române și a spus că România și China și-au transmis reciproc un semnal clar de creștere a prieteniei și de aprofundare a cooperării. Poporul român și chinez are o percepție și o înțelegere reciprocă pozitivă. Academia Română a păstrat întotdeauna cooperarea tradițională prietenoasă cu China și este dispusă să urmeze tendința generală de cooperare dintre cele două țări, să aprofundeze dialogul și schimburile cu China în diverse domenii, să contribuie la promovarea comunicației celor două popoare și la consolidarea cooperării pragmatice.

Ambasada Republicii Populare Chineze în România
http://www.chinaembassy.org.ro