Ambasadorul Jiang Yu s-a întâlnit cu Preşedintele Organizaţiei Femeilor Social Democrate, dna Rovana Plumb

2019/06/25

În data de 24 iunie, Ambasadorul Jiang Yu s-a întâlnit cu președintele Organizației Femeilor Social Democrate din România, dna Rovana Plumb, secretarul general al organizației și membrul cu rang de secretar de stat al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, dna Maria Lazăr. Consilierul ambasadei dl Zhao Lei a participat la întâlnire.

Ambasadorul Jiang Yu a spus că partidele politice sunt principala forță în viața politică a celor două țări, iar consolidarea schimburilor și a cooperării dintre partidele de guvernare din China și România au jucat un rol important în menținerea direcției dezvoltării relațiilor bilaterale și în dezvoltarea mai bună a ambelor țărilor. În ultimii ani, nivelul de interacțiune dintre Partidul Comunist din China și Partidul Social Democrat din România a crescut în mod continuu, zonele de cooperare au continuat să se extindă, iar eficacitatea cooperării a fost una continuă, contribuind pozitiv la consolidarea auto-construirii celor două părți, la consolidarea încrederii reciproce și la promovarea cooperării pragmatice în diverse domenii.

Ambasadorul Jiang Yu a subliniat că organizațiile femeilor din cele două țări, în special Federația Femeilor din Întreaga Chină și Organizația Femeilor Social Democrate din România au menținut o colaborare prietenoasă de multă vreme și au jucat un rol unic în dezvoltarea relațiilor bilaterale, despre care se poate spune că au ținut sus ”jumătatea cerului” prieteniei chino-române. Relațiile chino-române de astăzi reprezintă o realizare inseparabilă de contribuțiile făcute de prietenele feminine ale celor două țări în domeniile lor respective. Anul acesta marchează aniversarea a 70 de ani de la înființarea relațiilor diplomatice dintre cele două țări și cea de-a 15 aniversare de la stabilirea parteneriatului amplu de prietenie și cooperare. În noua epocă, China și România ar trebui să-și consolideze eforturile și să folosească în mod eficient inițiativa ”Belt and Road”, platforma de cooperare ”17+1” și alte platforme pentru a transforma prietenia tradițională profundă și buna încredere politică reciprocă între cele două țări într-o cooperare cu mai multe rezultate pragmatice și pentru a promova dezvoltarea relațiilor chino-române la un nou nivel spre beneficiul celor două popoare.

În ceea ce privește relațiile China-UE, Ambasadorul Jiang Yu a subliniat că China și UE, în calitate de parteneri strategici cuprinzători, au mai multe interese comune decât diferențe. De la începutul acestui an, liderii chinezi, precum Președintele Xi Jinping, Prim-ministrul Li Keqiang și Președintele Comitetului Permanent al Adunării Naționale Populare Li Zhanshu, au vizitat Europa, iar mulți lideri politici europeni au vizitat China, înregistrând schimburi frecvente și fructuoase la nivel înalt care au adus un impuls politic puternic în dezvoltarea relațiilor China-UE. China a susținut întotdeauna integrarea europeană și este fericită să vadă o Europă unită, stabilă, prosperă și deschisă. China este dispusă să colaboreze cu UE pentru a proteja împreună multilateralismul, pentru a promova comerțul liber și pentru a promova împreună parteneriatul China-UE pentru pace, creștere, reformă și civilizație.

Dna Rovana Plumb a spus că România și China sunt buni prieteni și parteneri de multă vreme. Dezvoltarea relațiilor de prietenie și a cooperării dintre România și China nu este în contradicţie cu dezvoltarea relațiilor României cu alte țări. Dezvoltarea relațiilor dintre UE și China poate promova relațiile chino-române. Ea a fost aleasă vicepreşedinte al grupului socialiştilor din Parlamentul European și în același timp membru al Delegației Parlamentului European pentru Relațiile cu China și este dispusă să mențină o comunicare strânsă cu partea chineză pentru a promova în mod activ dezvoltarea relațiilor dintre UE și China. Ea a mai spus că cercurile femeilor din România și din China au menținut o bună comunicare și cooperare, iar schimburile frecvente dintre cele două părți sunt suficiente pentru a reflecta relațiile apropiate și prietenoase. Partea română admiră progresele înregistrate de China în protejarea drepturilor și intereselor femeilor. Dna Plumb a mai spus că Organizația Femeilor Social Democrate cuprinde femei excepționale din toate categoriile de viață și este dispusă să mențină legături strânse cu Federația Femeilor din Întreaga Chină și cu Ambasada Chinei în România, să desfășoare schimburi aprofundate pentru a promova cooperarea pragmatică în infrastructură, turism, educație și cultură, contribuind într-o măsură mai mare la relația și dezvoltarea respectivă a celor două țări.

Ambasada Republicii Populare Chineze în România
http://www.chinaembassy.org.ro